Med nåværende statsminister Narendra Modi i spissen har den indiske regjeringen dannet «National Smart Grid Mission» som har som mål å samle interessenter fra rundt om i landet for å samarbeide implementeringen av nevnte Smart Grid Roadmap. Utgivelsen av standardiserte smartgrid-direktiver og publiseringen av en ny standard for smarte kraftmålere ses også på som store steg i riktig retning.

Den indiske regjeringen har også, som del av «100 Smart Cities Initiative», planlagt å installere 175GW fornybar kraft over de neste syv årene, og smartgrid ses på som en viktig del av denne utviklingen. Presidenten i ISGF, Reji Kumar Pillai, beskriver den planlagte utviklingen slik: «The next phase is full deployment, and there will be no more pilots. We will get results from those under way but we are not going to wait for them to finish».

 

Les hele saken her