Onsdag 8. September ble årets Smartgridkonferanse arrangert. Mens fjorårets konferanse samlet i underkant av hundre deltakere, var det hele 175 som fant veien til årets konferanse.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på innholdet og kvaliteten. Mange har kommentert at årets konferanse var enda bedre enn i 2011. Den store økningen i deltakere gir en bekreftelse på at det er behov for å ha en slik møteplass som Smartgridkonferansen har blitt, sier Fredrik Christensen, rådgiver for Smartgridsenteret.

Senteret diskutere nå mulighetene for å ta konferansen enda et steg videre til neste år.

– Blant annet vurderer vi å utvide konferansen i tid. Dette både for å gi rom for mer mingling, og for å kunne ha enda større bredde i programmet, sier Christensen.

 

Seks på konferanse:

Kristin Reitan - PowelKristin Reiten, Powel

– Konferansen er en spennende arena for å møte mange dyktige folk som jobber innen smartgrid. Powel er med på flere av pilotene som skal presenteres her i dag. Jeg syns det er gode og relevante foredrag her. Jeg deltok også på forrige års konferanse, og på meg virker det som om det i år er enda flere foredragsholdere med sentrale posisjoner enn det var i fjor.

 

Ole Sørdalen - EltekOle Sørdalen, El-tek

– Det er første gangen jeg deltar, og for meg er det viktigste å møte folk og utveksle informasjon og ideer med mange ulike aktører. Jeg jobber internasjonalt og skulle gjerne sett at det hadde vært enda større internasjonalt fokus på foredragene. Det er første gang jeg deltar, og jeg regner med å komme tilbake neste år. Jeg har satt særlig pris på spørsmålsrundene og diskusjonene i etterkant av foredragene.

 

Bjørn Aune - HelgelandskraftBjørn Aune, Helgelandskraft

– Jeg er her for å følge med på smartgridutviklingen. Foredragene er det viktigste for meg. Min hovedprioritet er å høre hva myndighetene sier. Dernest er det nyttig å pleie kontaktnettet, men jeg treffer mange av deltakerne også på andre arenaer. Det er andre gang jeg deltar på konferansen.

 

 

Anne Hilde Nilsen - Haugaland kraftAnne Hilde Nilsen, Haugaland kraft

– Jeg jobber med overordnet planlegging og analyse og syns det er veldig interessant å høre hvordan de tenker på nasjonalt nivå. Jeg er også interessert i å høre om pilotene. Det er en del usikkerhet for nettselskapene i forbindelse med smartgridutviklingen og jeg er derfor spent på hvilke resultater pilotene, så langt, kan vise til. Det er andre gang jeg deltar på konferansen.

 
Boye Annfelt Høverstad - NTNUBoye Annfelt Høverstad, NTNU

– Jeg er post.doc på prosjektet Fremtidens driftssentral og deltok også å fjorårets konferanse. Da var det kjempespennende og mye nytt. I år er det litt gjentakelser, men jeg det er kult å se at demoprosjektene har kommet godt i gang.

 

 

Stian Reite - ABBStian Reite, ABB

– Jeg setter pris på konferansen både som en arena for å pleie kontakter, og å få høre foredrag. Spesielt vil jeg følge med på oppdatering og input fra myndighetene og andre relevante aktører.