Konferansen inviterer til et bredt program som byr på mange spennende foredrag

Smartgrid er fremtidens plattform for samspill

Fremtidens energisystem, krever samspill mellom aktører og ulike teknologier. Dette er viktig for å håndtere økt kompleksitet fra endrede behov i samfunnet.

Nye aktører, ny teknologi, endring av rammebetingelser og roller medfører at usikkerheten og utfordringene for nettselskapene og strømleverandørene er større enn tidligere.
Nye digitale og markedsmessige løsninger muliggjør et mer effektivt og fleksibelt kraftsystem som over tid kan redusere behovet for konvensjonelle re- og nyinvesteringer.

På Smartgridkonferansen vil du blant annet få svar på:
• Hvilke muligheter bør utnyttes på kort sikt?
• Hva er de største utfordringene og dilemmaene for nettselskapene?
• Hva er de teknologiske mulighetene?
• Hva skal til for å øke innovasjonstakten?
• Vil energilagring bli en ny pilar for Smartgrid?

– Det er en eksponentiell utvikling i tilgjengelige data som kan benyttes i aktørenes verdikjeder. Hvordan kan vi gjøre Big Data til smarte data og hvilke muligheter og utfordringer kommer med The Internet of things (IoT)? Dette er noen av spørsmålene vi har stilt foredragsholderne som kommer på årets Smartgridskonferanse, sier Ketil Sagen, rådgiver i Energi Norge AS.

Andre tema vi vil ta opp på konferansen:
• Vil markedet bli en tilfredsstillende samspillsarena for effektiv ressursutnyttelse i distribusjonsnettet?
• Hvilken rolle spiller smart grid i realisering av smarte, bærekraftige nabolag og byer?
• Tingens internett i smart hus og smarte bygg –  hvordan vil de nye økosystemene påvirke kraftbransjen?

Nb! Smartgridkonferansen inkluderer også en rikholdig utstilling med relevante teknologier fra norske teknologiselskaper.

Målgruppe: Ansvarlige for nettutvikling, forretningsutviklere i nettselskap og strømleverandører,
teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter.

Besøk hjemmesiden til Smartgridkonferansen for mer informasjon.

 

Du finner hele programmet her, og mer informasjon om påmelding her.

SmartgridApsis