Årets konferanse for smartgrids hadde rekordhøy deltakelse med 310 registrerte deltakere – 360 inkludert utstillere. Mange gode tilbakemeldinger tyder på at konferansen var vellykket både for de som har bydd på seg selv gjennom å holde innlegg, de som har vært tilhørere og de som har stilt ut sine løsninger i vrimlearealet. Konferansen er et produkt av godt samarbeid mellom Smartgridsenteret og Energi Norge, en solid programkomité og et stadig økende engasjement for smarte nett både i Energi- og IKT-bransjen. Smartgridsenteret jobber for å bygge ned siloene mellom ulike teknologi-grener og konferansen er en veldig viktig møteplass for dette.

Alle presentasjonene ligger som .PDF filer på våre nettsider under Rapporter, eller du kan laste dem ned  herhttps://smartgrids.no/rapporter/smartgridkonferansen-2015/

Stor aktivitet i vrimlearealene i pausene. Foto: Atle Abelsen

Stor  studentdeltakelse

Studentene var ivrige og deltagelsen i år var også den største hittil. Det var rundt 40 studenter som fikk sponset deltakelse på foredragene ved hjelp av Smartgridsenteret, EnergiKontakten ved NTNU og Energi Norge, samt via eSmart Systems. Studentene var i hovedsak fra studiet Energi og Miljø ved NTNU, men det var også påmeldt studenter fra Informasjonsteknologi, Kybernetikk og Industriell økonomi og teknologiledelse.

 

Nettutvikling og nettinvesteringer – kunden som premissgiver var gjennomgangstemaet for Smartgridkonferansen i år.

Når kundene blir mer aktive – ved å blant annet produsere og lagre egen energi, og kutte og flytte topplast – vil det kunne medføre et mer fleksibelt kraftsystem med jevnere belastning og potensielt store besparelser for investering. En måte å inkludere kundene i det fremtidige smarte systemet er ved hjelp av ny og smartere teknologi i hjemmene. Joakim Formo fra Ericsson illustrerte hva fremtiden kan bringe ved å portrettere «internet of things» som Facebook, der blant annet værmeldingen, termostaten og varmepumpa skrev meldinger med hverandre og husholdningseier for å redusere forbruket automatisk.

Når tingene snakker sammen. Bilde fra presentasjonen til Joakim Formo, Ericsson

Det er også spesielt viktig at kundene får grundig informasjon det smarte nettet og gevinstene av det. Denne informasjonen må da formuleres og formidles på et nivå tilpasset husholdninger – på en annen måte enn ved bruk av tekniske og kompliserte termer fra kraftbransjen, og på en måte som fremhever hva som er kundens gevinst fra smarte nett. Øyvind Leistad fra Enova med sitt foredrag «En passiv kunde er sløsing med ressurser» trodde på et sparepotensial på ca. 5-10 %, men det betinget at kundene fikk god informasjon.

Trønderenergis nettdirektør, Bård Olav Uthus, inviterte til debatt gjennom å innrømme å ha tatt feil. For to år siden var det utenkelig å se på muligheten for at nettmonopolet står for fall. Nettselskapene har store investeringsbehov foran seg som vil øke nettleia. Politikerne gir incentiver til grønn energi og utvikling av samfunn som bruker mindre energi – det grønne skiftet. Markedskreftene svarer ved å finne opp mer effektive energikilder og lagringskapasitet.

Trender i USA og Europa peker på eksempler der  privatpersoner og sammenslutninger øker å fri seg fra det etablerte strømnettet — de finner det biligere og mer miljøvennlig å kjøre sitt eget mikrogrid. I det lange løp, hvis trenden fortsetter, må nettselskapene med sine rammebetingelser og et innskrumpende nett må ta mer betalt fra hver kunde, som igjen fører til større incentiv for å «klare seg selv».

DSC02529 c

Mona Skaret, direktør for klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge. Foto: Atle Abelsen

 Å nå ut til de rette målgruppene er en utfordring

Kraftbransjen står overfor en stor teknisk utfordring når det gjelder IKT-løsninger og kommunikasjonsstrukturer i strømnettet. Men det er også en utfordring å kommunisere med folket som står utenfor bransjen. Det er ikke bare strømkundene som trenger god opplysning om hva samfunnet kan tjene på smarte nett. Mona Skaret fra Innovasjon Norge påpeker at det er viktig å treffe forbrukerne så vel som politikerne, men hun mener at bransjen har en betydelig utfordring i å kommunisere sine behov til disse målgruppene.

For å løse disse utfordringene og komme oss fremover innen smarte nett mener Skaret at det er viktig å slippe utfordrerne til og satse på de som faktisk gjør fremskritt: «Vi har ikke tid til å kysse så mange frosker».

Fremtidens teknologi er ikke langt unna – «som en mur av muligheter»

Konferansens siste foredrag ble holdt av en svært inspirerende Arne Krokan, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, og handlet om teknologiutvikling og omstilling: forretningsmodeller og forretningsutvikling. Han mener at det er viktig å satse og prøve å være banebrytende med såkalt disruptiv teknologi: «Lyspæra ble ikke til av å prøve å forbedre stearinlyset».

 

Smartgridkonferansen 2016: Quality Expo Fornebu, 14. -15. september.
Vi satser på et sterkt program og stor aktivitet i vrimlearealene. Sett av datoen!

 

 

Les også artikkelen om Smartgridkonferansen 2015 på Energi Norge sin nettside.