I dag hender det at smartgrid blir berørt i andre fag på NTNU, men det er ikke egne fag som går dypere inn i tematikken. Dette endres fra høsten av.

Et fag for Smartgrid i det ordinære studiet i 4. klasse er under utvikling. Studiet skal være i gang for elkraft- studentene fra våren 2013.

Det vil også tilbys et fordypningsfag i 5. årskull, som er koblet opp mot prosjektoppgaver. Dette faget er tenkt som et tilbud der også masterstudenter fra andre institutt og fakultet, kan få en innføring i de ulike disiplinene som vil inngå i et smartgrid-konsept.

Faget blir valgfritt også for andre institutt som har smartgridrelaterte prosjektoppgaver. Eksempelvis vil studenter fra reguleringsteknikk, telekommunikasjon eller datateknikk kunne ta dette faget. Det blir åpnet opp for studentene allerede fra høstsemesteret 2012.

– Smartgrid er i tiden og det er definert som satsningsområde for IME-fakultetet. Vi er dessuten vertsfakultet for Det nasjonale smartgridsenteret. Dette er grunner til at vi fokuserer mer på den type undervisning.


Også som etterutdanning

Det er også startet et arbeid med å utvikle etterutdanningskurs (EVU) for bransjen. Norgesuniversitetet er med å finansierer dette. Prosjektet er søkt i samarbeid med institutt for Voksnes Læring og Rådgivningsvitenskap ved SVT-fakultetet.

– Vi ser fram til å kunne tilby både studentene våre, og bransjen, et større innblikk i smartgrid, sier Fosso.