Dag Drejer, teknisk ansvarlig og Magnus Helgeby, daglig leder

–Vårt utgangspunkt er de store driftstapene i strømoverføring for nettselskapene. Vi ønsker å benytte at vi nå har tilgang til mye mer data en det vi hadde før. Dette kan oversettes til mer overskudd hos bedriftene, sier Dag Drejer, teknisk ansvarlig i Sensero.

Programvareutviklere for nettselskaper

Sensero jobber i dag med å utvikle software som gir nettselskaper mulighet til å visualisere tap på en god måte, med enkelt brukergrensesnitt. Dette gjør at de kan kutte kostnader fordi det muliggjør prediktivt vedlikehold og at de kan predikere tap i større grad enn i dag.

Sensero startet i januar i fjor og har i dag tre deltidsansatte. De har opprinnelse fra NTNUs Entreprenørskole,hvor flere av de som jobber i Senseroforstatt går. De jobber nå med å stake ut veien videre og «Proof of concept» sammen med TrønderEnergi. 

Dag Drejer på Smartgrid-dagen 2019

Sensero deltok også på smartgriddagen 2019, hvor de la frem hvorfor starte eget innen smartgrids og la vekt på spesialisering i en endrende industri som krever høy teknisk kompetanse. Da har start-ups en viktig rolle med å tenke nytt og utfordre eksisterende løsninger. 

Deltagelse i Smartgridsenteret

– Vi ønsker å bli medlem i smartgridsenteret fordi vi ser det er et bra cluster og fagnettverk for smartgrids. Det er mange bedrifter i smartgridsenteret som er relevante for oss, og vi tror at vi kan være relevante for dem, fortsetter Drejer. Vi ønsker å knytte nettverk, men også delta med forskning og være med i pilot og demoprosjekter.