Også Forskning og Innovasjon skal bidra til å akselerere energisystem-transformasjonen. Fem satsingsområder trekkes fram, hvor smartgrids er ett av dem:

  • Facilitating the participation of consumers in the energy transition through smart grids, smart home appliances, smart cities, and home automation systems;
  • Being the world leader in developing the next generation of renewable energy technologies, including environment-friendly production and use of biomass and biofuels, together with energy storage;
  • Efficient energy systems, and harnessing technology to make the building stock energy neutral, and
  • More sustainable transport systems that develop and deploy at large scale innovative technologies and services to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions.

EuCommission

 

Brussels, 25.2.2015
COM(2015) 80 final
A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy

 

Det blir neppe en en enkel sak å få EU-landene til å slutte seg til en ambisiøs plan om å danne en Energi Union. Flere land i sentral og Øst-Europa vil først og fremst kunne se på planen som en geopolitisk strategi for å sørge for at de har energitilførsel uten å være avhengig av forsyninger av russisk gass – og ikke som en plan for å prioritere kostbare investeringer i klima- og miljøtiltak som ender opp at man skal kunne kjøpe grønnere strøm over landegrenser. Mens andre land som er mindre avhengig av russisk gass kan finne på å se på planen som en mulighet til enda sterkere offentlig satsing på fornybar elektrisitetsforsyning. For eksempel er Sverige og Spania to land som har signalisert ønsker om bedre mellomlandsforbindelser for handel av strøm på tvers av land. Danske og tyske huseiere som har satt opp solceller på taket kan selge eventuell overskuddselekrisitet over distribusjonsnettet, mens dette er begrenset mulighet i Sverige. Spanske solcelleplantasjer som dekker flere kvadratkilometer og har store menger overskuddsenergi i visse perioder, kan i dag ikke selge strøm over grensen til for eksempel franske husholdninger ettersom de franske kraftselskapene verner om sine nett som transportvei for denne type fornybar produksjon. Det er med andre ord mange utfordringer på veien mot å realisere Kommisjonens Energi Unoin-pakke. — Å få til en tydeligere og sterkere prioritering av Forskning og innovasjonsinvesteringene er i så måte en av de enklere utfordringene i realiseringen av planen.

Les hele dokumentet som presenterer Energi Union-pakken

Mer informasjon finnes på  EU-kommisjonens nettsider.