Første desember 2014, dagen etter at RWEs store konkurrent E.ON annonserte  etableringen av to uavhengige selskaper, annonserte RWE at de slett ikke hadde tilsvarende planer. E.ON har beholdt fornybar, distribusjons nett og kundetjenester under selskapsnavnet E.ON, mens konvensjonell kraftproduksjon, global energihandel og olje og gass er skilt ut i et eget selskap under navnet Uniper. Media var for et år siden raskt ute med å minne CEO, Johannes Teyssen, om at selskapet knappe ti år tidligere deklarerte: E.ON has developed into one of the leading electricity and gas companies in the world. «We are king in a small garden». Where do we go from here and what is our long-term vision? Will we add another region in the U.S.? Shall we become an Independent Power Producer (IPP) in China? Shall we face the competition of Exxon and the like in the case of LNG? -Those will be the questions we need to answer for our future. Splitten av E.ON med virkning fra 2015 markerte at selskapet i så måte hadde tatt inn over seg en ny virkelighet.  

Tirsdag denne uken melder tyske medier at RWE gjør kuvending og samler fornybar, nett og strømsalg i et eget selskap hvor planen er å hente inn ny kapital gjennom å utstede aksjer. Morkonsernet skal konsentrere seg om konvensjonell kraftproduksjon fra brunkull, atomkraft og energihandel. Bloomberg Business kommenterer endringen i RWEs strategi med It took RWE AG a whole year and a 63 percent decline in its share price to come to its senses. CEO i RWE, Peter Terium, uttaler at selskapets strategi svarer på Tysklands høye ambisjoner om å øke andelen av fornybar energi. Tyske fagmiljøer har nylig kartlagt status og vurdert dem opp mot offisielle nasjonale veikart for fornybar energi, hvor det pekes på at ambisjonene så langt oppfylles innenfor fornybar elektrisitet, mens man ligger alarmerende langt bak innenfor varme og transport. –Det blir spennende å følge med på om RWE lykkes i å aksellerere utviklingen innenfor for fornybar produksjon og elektrisk distribusjon med tilhørende tjenester overfor forbrukerne.