Relevern er i dag en sentral komponent i kraftnettet. De sørger for at det er de riktige delene av anlegget som kobles ut ved feil, slik at konsekvensene av feilen blir så små som mulig. De nyeste generasjonene systemvern kan, i motsetning til dagens vern, kommunisere med resten av kraftnettet i sanntid og dra nytte av denne informasjonen.

ProSmart, som er et samarbeid mellom avdeling for elkraftteknikk og telekommunikasjon ved NTNU og Michigan Technological University (MTU), ønsker å utdanne fire doktorgradsstudenter innen relevern og kommunikasjon. Da dette er det første prosjektet innen relevern vil aktiviteter som kompetanse- og nettverksbygging spille en stor rolle for dets fremgang. Prosjektet vil også bidra i Smartgridsenterets aktiviteter for å spre kunnskap og informasjon utviklingen innenfor smartgrids til nettbransjen og leverandørindustri.

Prosjektet i dag

For å kunne teste ut ny teknologi og andre ting doktorgradsstudentene måtte ha, har prosjektet bygd første del av relevern-laben. De har gått til anskaffelse av sanntidssimulatoren OPAL-RT med prosess-buss muligheter samt Omicrom CMC356 for testing av releer. Sammen med siste utgave av ABBs relion 670 releer er dette et godt fundament for forskning på og testing av relevern. Laben tillater også hardware-in-loop testing av relesystemer. Laboratorievirksomhet er en svært viktig del av prosjektet, og dette må derfor kunne ses på som et stort skritt i riktig retning.

Kommunikasjon blir en stadig viktigere del av fagfeltet, og det er viktig at spesialister innen både elkraft og telekommunikasjon forstår hverandre. I samsvar med dette, og planen til prosjektet, er det ansatt en ny doktorgradsstudent. Charles Adrah med mastergrad i telematikk og relevant erfaring fra marin sektor skal jobbe med fremtidige kommunikasjonsløsninger for relevern.

Prosjektet deltok 7.–10. mars med fire personer og tre artikler på «Development of Power System Protection»-konferansen i Edinburgh. Konstantin Pandakov er PhD-student i prosjektet og presenterte en artikkel om bruk av distansevern i distribusjonsnett mens Zhou Liu, som er assosiert post-doc i prosjektet, presenterte to artikler. En av disse omhandlet det nye laboratorieoppsettet, og den andre adaptivt relevern i distribusjonsnett avhengig av bryterstillinger. Rannveig Løken fra Statnett ledet årets konferanse, og professor Bruce Mork, som er med i prosjektet, tok turnen over fra Michigan i USA. Konferansen samlet omtrent 275 spesialister innen relevern og mange leverandører.

Prosjektet har invitert nordiske universiteter til å delta på en workshop i Trondheim 25. mai 2016. Målet med arrangementet er å bidra til økt informasjonsutveksling og nettverksbygging mellom doktorgradsstudenter som jobber med relevern, samt sondering av nye prosjekt- og samarbeidsmuligheter.

For mer informasjon om prosjektet, sjekk ut nettsidene til ProSmart.