DeVID-prosjektet har vært ledet av NTE Nett, og inkludert mer enn 30 partnere, hvorav tre forskningspartnere. DeVID-prosjektet inngår i Forskningsrådets ENERGIX-program, og har blitt gjennomført i perioden 2012-2014. En mindre del går også videre i 2015.

Magasinet som er laget gir en oversikt over oppnådde forskningsresultater, gjennomførte demonstrasjonsaktiviteter på Demo Steinkjer og Smart Energi Hvaler og involverte partnere. Les magasinet her.