Studenter og bedrifter kan i samarbeid med en professor/veileder ved NTNU fremme forslag om prosjekt- og masteroppgave. Dette forslag må meldes inn til institutt for elkraft innen 1.mars hvert år. Da skrives prosjektoppgave på høsten, og masteroppgave på våren. En oppgave må ha et faglig potensiale og passe inn i forhold til pågående forskningsaktivitet, dette er det professoren som sikrer.

Det er mulig å tilby prosjekt- og masteroppgaver som er koblet opp mot sommerjobb og eventuelt utenlandsopphold. En oppgave kan både forhåndsreservers og være åpen for alle studenter. Hvis oppgaven er åpen kan alle studenter ved instituttet søke på å skrive den aktuelle oppgaven, og det er opp til professor og bedrift hvilke kandidat som velges.