Reiten-utvalget pekte på at det må investeres om lag 80 milliarder norske kroner i regional- og distribusjonsnettet de neste ti år for å møte fremtidige krav og utfordringer. Nettselskapene må effektivisere og øke utnyttelse av eksisterende infrastruktur, samtidig som man skal bygge ut ny infrastruktur.

Richard Schytte peker på at planlegging, prosjektering og bygging av nett er en av de mest omfattende prosessene i kjernevirksomheten til et nettselskap, stort som lite. Fra et behov melder seg til en løsningsskisse er utarbeidet skal man gjennom mange steg, og mange ulike roller og ulike fagsystemer i nettselskapene er involvert. Smartgridsenteret lurer på hva prosessorienterte brukerflater betyr i denne sammenhengen.

sdf

Richard Schytte mener at prosessorienterte brukerflater bidrar til å redusere antall programmer planleggerne må innom, og reduserer behovet for manuell registrering av data. Det medfører en effektiv bearbeiding av et behov til en løsningsskisse, et tiltak, presentert i kart. Effektive integrasjoner muliggjør administrasjon og oppfølging av fremdrift og kostnader for planlagte og pågående prosjekter.

Løsningsskissen for det prosjekterte nettet blir med arbeidsordren ut til entreprenøren i felt for utførelse. Entreprenøren utstyres på den måten med en mobil verktøykasse og kan  dokumentere nettet slik det faktisk ble bygd. Dokumentasjonen støttes opp av forhåndsdefinerte bilder av for eksempel kabelgrøfter under bygging til koblinger i det ferdige nettet.  Kommunikasjonen mellom nettplanlegger og entreprenør effektiviseres, og nettplanleggerens behov for del- og sluttkontroll reduseres samtidig som datakvaliteten i nettinformasjonssystemet forbedres.