Programmet kan lastes ned i PDF her.

Påmelding og mer info

Klokkeslett Programpost Foredragsholder
  08:30 Registrering Energi Norge
  09:30 Velkommen og praktisk informasjon Ketil Sagen, Energi Norge AS
  09:40 Åpning – Smartgridlandskapet i Norge Grete H. Coldevin
Daglig leder – The Norwegian Smartgrid Center
Sesjon 1 – Samfunnsperspektivet Ordstyrer: Grete H. Coldevin
  09:50 En passiv kunde er sløsing med ressurser TBA
  10:20 Smartgrids for økt forsyningssikkerhet Anna Vera Skriverhaug
Avd.dir. Energiavdelingen,    NVE
  10:40 Smartgrids for vekst og industriutvikling Mona Skaret
Direktør, Innovasjon Norge
  11:00   Pause med besøk hos utstillere
  Sesjon 2 – Politikk og rammevilkår Ordstyrer: Ulf Møller, Næringspolitisk rådgiver,
Energi Norge
  11:30 Er strømkundenes fleksibilitet reelt sett til salgs? Runar Brännlund
Prof., CERE vid Handelshögskolan,
Umeå Universitet
  12:00 Future Role of DSOs – European Regulators Perspective Repr. fra CEER
  12:30 Manglende retning – er en nasjonal smartgridstrategi
veien å gå?
Kjell Sand
Prof. II, NTNU
  12:50 Nasjonal kommunikasjonsstrategi for Smart strøm Aslak Øverås
Informasjonssjef, Energi Norge
  13:00   Lunsj
Sesjon 3 – Nye og endrede forretningsmodeller Ordstyrer: Kjell Sand, Prof. II, NTNU
  14:00 Nye og endrede forretningsmodeller som følge av smartgrids -trender og eksempler Christopher Wiig
Principal Consultant, DNV GL
  14:20 Individets økede makt i framtidens energimarked – fra konsument til prosument. Hvordan påvirker det Vattenfalls strategi? Tomas Björnsson
Vice President Strategy & Market Intelligence,
Vattenfall AB
  14:40 DSOs working closer to the customer – Flexibility in Tomorrow’s Energy System Carmen Gimeno
Secretary General, GEODE
  15:00   Pause med besøk hos utstillere
Sesjon 4 – Nett- og forretningsutvikling Ordstyrer: Hans Terje Ylvisåker,
Programdir. Nett2020, BKK Nett
  15:30 Fra målbilde 2020 til nettutvikling  2030 Bård Olav Uthus
Daglig Leder, TrønderEnergi Nett
  15:50 Hvordan bruker vi timeverdier i SydEnergi dag og hvordan forventer vi å bruke dem i fremtiden Jesper Haack Pedersen
Avdelingsleder, SydEnergi
  16:10 Agder Energi – et energikonsern rigget for fremtiden Steffen Syvertsen
Konserndirektør, Agder Energi
  16:30 Ladeinfrastruktur for elbiler – en ny forretningsmulighet Thomas Bergerham
Enhetssjef MälarEnergi Elnät
  16:50 Fossilfritt Oslo i 2050 – innovasjon og utvikling for et fleksibelt energisystem. Hva er visjonen, hva forventes av aktørene, hva gjør kommunen for å få det til? Silja Bjerke Vestre
Direktør Klima- og energiprogrammet,
Oslo Kommune
  17:10   Avslutning for dagen
  19:00   Aperitiff
  19:30   Konferansemiddag
  Dag 2
Sesjon 5A – Fleksibilitet og samspill Ordstyrer: Ketil Sagen, Rådgiver, Energi Norge AS
  08:30 Flexibility and interaction in the Canadian Smart Grids Iuliana Cailin
Director SmartGrid Canada
  08:50 Storskala forsøk med laststyring Lars Kristian Vormedal, Statnett
  09:10 Open Source i neste generasjons aggregatorplattformer Camilla Seland Ellefsen, Agder Energi
  09:30 Elektrifisering av ferge- og havbasert næringstrafikk – Krav til leveringspålitelighet og muligheter for fleksibilitet Repr. fra ABB
  09:50  DMS og AMS – i Smartgridsutviklingen: Målerdata i kart, dynamisk nettverkstopologi i driftssentralen, automatisk feillokalisering, isolering og restaurering.  Hva kan vi lære fra andre Nordiske land? Espen Wold
Salgssjef Norge, Trimble Energy & Public Administration
  10:10   Pause med beøk hos utstillere
Sesjon 5B – IT systemer og kommunikasjonsløsninger Ordstyrer: Ivan Schytte, Leder Smart Grid,
Skagerak Nett
  08:30 Interoperabilitet – Demo Steinkjer sine erfaringer med kommunikasjonsløsninger, skyløsninger, og bruk av CIM. Håvard Valøen, Thor Gunnar Steinsli, NTE Holding
  08:50 AMS og HAN grensesnitt – Status og det som ikke er avklart Leif T. Aanensen
Fagsjef, Norsk Elektroteknisk Komité
  09:10 Fra visjon til virkelighet i energibransjen – Suksesskriterier for valg av fremtidens integrasjonsløsninger, eksempler på konkrete anvendelser Thorsten Heller
CEO Greenbird
  09:30 Neste generasjon IKT-infrastruktur for DSOer – Eksempel fra UPGRID, et nytt stort EU prosjekt Repr. fra Vattenfall
  09:50 ELHUB som en del av samfunnets infrastruktur – Utviklingen i Norden og Europa TBA
  10:10   Pause med besøk hos utstillere
Sesjon 6 – Fremtidsperspektiver – By og land og morgendagens kunde  Ordstyrer: Grete H. Coldevin
  10:40 Hvordan »Internet of Things» vil kunne endre kundeservice Joakim Formo
Senior Researcher, Ericsson
  11:05 Smartgrids for et fremoverlent bygdesamfunn – SFE Smart Valley Bjarne Dybvik, Direktør, SFE Kraft og
Per Christian Honningsvå, Leder Kraft og energisektor Microsoft
  11:25 Smartgrids som hjørnestein i byutvikling – Demo Lyse, Demo Lyse Elnett Åshild Helland
Avd.leder Nettutvikling, Lyse Elnett
  11:45 Microgrids for økt forsyningssikkerhet
-Microgrid arkitektur
-Samspill microgrid og overliggende nett
-Driftssentral for microgrid
-Anvendelsesområder i Norge
Kjell Sand
Prof. II, NTNU
  12:05   Telecom infrastruktur, batterier og kraftelektronikk i microgrids Ole Jacob Sørdalen
Prosjektdirektør FoU, Eltek
  12:20 Design og drift av lokalmarked for microgrids
-Håndtering av produksjon og forbruk i et lokalmarked
-IT plattform
-Eksempler i Europa
-Pågående arbeid på Hvaler
Bernt A. Bremdal
Prof. II, Høgskolen i Narvik
  12:35 Teknologiutvikling og omstilling – forretningsmodeller og   forretningsutvikling: Fremtiden står foran deg som en mur av muligheter. Arne Krokan
Prof.dr.polit, Institutt for sosiologi
og statsvitenskap, NTNU
  13:00   Avslutning og lunsj
  Med forbehold om endringer