NHOs Nyskapningspris til Eltek for strømomformer

eltekskisse

Skjematisk skisse av hvordan den nye strømomformeren fungerer. (Illustrasjon: Eltek)

Eltek vant NHOs Nyskapningspris for 2016 med en ny, innovativ strømomformer som gjør at systemer for vekselstrøms- og likestrømslaster kan lages vesentlig mer kompakte og kostnadseffektive enn i dag. Den nyutviklede teknologien, med bruk av flere strømporter enn dagens omformere, gjør at denne ene omformeren kan håndtere strømomforming- og ruting som det ellers trengs tre omformere for å få til.

– Den nye strømomformeren er et konkret resultat av et FoU-prosjekt som ble støttet av RENERGI/ENERGIX i Forskningsrådet og som pågikk i perioden 2012-2014. Støtten fra Forskningsrådet var helt essensiell for Eltek for å gjennomføre denne utviklingen. I tillegg til dette konkrete produkt-resultatet, bidro dette prosjektet til å meisle ut en ambisiøs strategi videre innen smarte nett og mikronett for et globalt marked, sier Forskningsdirektør i Eltek Ole Jakob Sørdalen

Eltek er et selskap i Delta-gruppen med hovedkontoret og forskningsavdelingen i Drammen. Eltek har 2500 ansatte fordelt på rundt 40 kontorer i verden og er en global teknologileder innen strømforsyning for kritisk infrastruktur som bl.a. telekommunikasjon. Den nye omformeren vant også Delta Innovation Award i mars 2016 i klassen «new product», i konkurranse med alle nye produkter som Delta-gruppen utviklet siste år.

Dynatec fikk Forskningsrådets Innovasjonspris for ny produksjonsmetode for silisium

Dynatec fikk Innovasjonsprisen for banebrytende produksjonsmetode for silisium. Her representert ved Josef Filtvedt, til høyre for tidligere direktør ved IFE Eva S. Dugstad (Foto: Rune Holter/Dynatec)

Dynatec var en bedrift som leverte maskiner, ovner og utstyr til baking. Ved hjelp av forskning og innovasjon har bedriften utvidet forretningsområdet sitt og utviklet en ny og mer effektiv måte å produsere silisium til solcelleindustrien.

Etter et samarbeidsprosjekt med Elkem så kreative hoder i Dynatec muligheten for å kunne bidra til produksjon av solceller. Bedriften sendte en søknad til ENERGIX-programmet, som etter hvert resulterte i forprosjektmidler. Dynatec ble koblet sammen med Institutt for Energiteknikk på Kjeller. Sammen fikk de støtte fra Forskningsrådet året etter, og nå har de utviklet et banebrytende nytt konsept for volumproduksjon av høykvalitetssilisium til solcelleindustrien.

Dynatec har utviklet en roterende ovn, der sentrifugalkraften gjør at silisium fra silangassen som spaltes i reaktoren setter seg på veggen, mens hydrogen spaltes av og stiger opp. Innovasjonen fører til sterkt redusert energi- og gassforbruk.

Løsningen skal nå kommersialiseres. Den roterende Dynatec-reaktoren har potensiale til å bli markedsledende på energieffektivitet, pris og kvalitet, i et helt nytt marked for Dynatec-konsernet.

Dynatec ligger i Askim og har 130 ansatte.