Den 21. mars drar NTE ved Demo Steinkjer, Trønderenergi, Kantega og flere partnere i gang hackathonet PowerHack 2014. Et «hackathon» – hvor ordet «hacking» beskriver en leken og utforskende programmering – er en event der programmører og andre softwareutviklere jobber intensivt i én eller flere dager for å utvikle programvare, og ved slutten av eventen skal gruppene presentere sine resultater av det hektiske arbeidet.

NTE har sammen med blant andre Trondheimsselskapet Kantega utviklet et REST-API som skal kunne gi forskere og utviklere reelle og nøyaktige data i tilblivelsen av det smarte nettets system- og produktløsninger. Et API (application programming interface) er et grensesnitt i som gjør at deler av en programvare kan kommuniseres med fra en annen programvare. Noe av bakgrunnen for å arrangere PowerHack 2014 var at dette API ønskes testet. Et slikt API som gir tredjeparter tilgang på avidentifiserte data er det første av slitt slag innen bransjen. Forhåpentligvis vil denne muligheten utgjøre et viktig hjelpemiddel til å drive forskning og utvikling et stort steg fremover. Ideen til «hackathon» ble unnfanget på Topplederkonferansen i Midt-Norge i fjor høst hvor NTE og Smartgridsenteret samarbeidet om å lage en workshop for å se på nye initiativer innenfor smartgrids i Midt-Norge.

Arrangementet PowerHack 2014 varer i 26 timer, hvorav 24 av dem er satt av til selve programutviklingen. Deltakerne jobber i grupper på inntil fem, hvor alle skal løse den samme oppgaven. I forbindelse med de smarte målerne som skal installeres i alle hjem innen 2019, vil årets oppgave utfordre hackathon-deltakerne til å tenke nytt rundt bruk av målerverdiene fra AMS, søke ideer til programvare som øker kundens fokus på eget strømforbruk, og å gjøre strøm til et interessant produkt. Det er viktig at tjenestene som medfølger smarte målere og smarte nett er engasjerende og givende for sluttbrukeren. Alle får tilgang til Demo Steinkjers API med informasjon som forbruksdata fra demo-området, minutt-for-minutt strømovervåking, værdata,  kraftpriser og annen data. Oppgaven er åpen, hvilket gir deltakerne relativt fritt spillerom til å komme på kreative løsninger uten fasitsvar.

Det kan bli sene kvelder og tidlige morgener, men ved slutten av PowerHack 2014 vil det utdeles to premier, hver på 15.000 kroner. Den ene premien vil være den demokratiske vinneren blant deltakernes stemmer, og den andre prisen deles ut av en fagjury med kriterier som involverer nytteverdi, potensiale, innovasjon og brukeropplevelsen av programvaren.

Fruktene av en slik event kan være mange. Bransjen vil få erfaring med denne typen innovasjonsarrangement, det vil stimulere og inspirere til videre utvikling, danne gode samarbeid mellom student og bedrift, og de spennende mulighetsvinduene som blir promotert vil gjøre bransjen mer attraktiv innen rekruttering. I tillegg får Demo Steinkjer sitt viktige forskningsarbeid synliggjort, spesielt for nye aktuelle brukere.

Kraftbransjen er en relativt konservativ bransje, med tanke på å ta i bruk ny teknologi. Arrangementer som PowerHack 2014 er dagsaktuelle verden over. For eksempel har energimyndighetene i USA nettopp arrangert en egen PowerHack-konkurranse i fire ulike byer for å lage innovative energi-apper på utviklet på basis av åpne data (les mer om saken her) , og PowerHack2014 i Midt-Norge er Norges svar på denne type arrangement.

– Det er essensielt at slike nyttige data blir tilgjengelig for videre forskning- og utviklingsarbeid, sier Therese Troset Engan ved Demo Steinkjer.

 

Les mer om PowerHack 2014 på Demo Steinkjer sine nettsider.

Se også denne videoen som ble laget i etterkant av arrangementet.