Horizon 2020-prosjektet som nylig har fått bevilgning kalles UPGRID og består av en sammenslutning av 19 deltakere fra syv land, hvor med Iberdrola, Spanias største energikonsern, står i spissen for prosjektet. Deltakerne vil gjennomføre fire smartgrid-demonstrasjonsprosjekter på distribusjonsnett i Sverige, Spania, Portugal og Polen.

Horizon 2020 er EUs største FoU-program noen sinne, med om lag 80 milliarder euro tilgjengelig. I motsetning til i Norge har EU en klar strategi for at også test- og demonstrasjonsprosjekter innenfor Smartgrids skal ha prioritet og finansiell støtte.

Vattenfall er ansvarlig for en av de viktigste arbeidspakkene i forskningsprosjektet og har invitert blant annet Powel til å bidra til demoen i Sverige med sitt distribusjonsstyringssystem, iAM DMS (Distribution Management System).

Forskningsprosjektet UPGRID har som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Overordnet mål er å utvikle og teste innovative løsninger for avansert drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering av avbrudd i strømforsyningen. Programmet vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT-infrastruktur for Smart Metering og Smart Grid, og analysere kostnader for investering og drift, fremtidige forretningsmuligheter og anvendelse av ulike typer utstyr som målere, sensorer, og fjernstyrt kontrollutrustning i nettet.

«Horizon 2020 prosjektet gir oss muligheten til å teste og videreutvikle vår driftsstøtteløsning Powel iAM DMS i et operativt Smart Grid. Vi vil bidra i prosjektet med både fagkompetanse og software med avansert funksjonalitet for overvåkning og styring av lav- og mellomspenningsnett, inkludert analyser knyttet til leveringskvalitet og avbrudd både i sanntid og for planleggingsformål. Løsningene fra Powel vil hos Vattenfall bli tett integrert med avanserte måle- og styringssystemer (AMS) både hos sluttbrukere og ute i nettet», sier Kjetil Storset, Direktør for Smart Infrastruktur i Powel. «For Powel er dette en fantastisk mulighet til å synliggjøre vår ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena, samtidig som vi bidrar til å finne reelle nytteverdier og realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov.»

 

Les hele artikkelen på Powel sine nettsider.