NTNU har som mål å lære deltakerne om mulighetene smartgrid gir for en mer effektiv utnyttelse av nettet, både i forhold til forbruk og produksjon. Kurset vil også avklare begreper, samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved ulike smartgridteknologier. Kurset kjøres på masternivå og gir 7,5 studiepoeng.

Ansatte fra selskapene Eidsiva, Fredrikstad, Rissa, Smart Grid Norway, NTE, Troms, BKK, er blant de som setter seg på skolebenken.

Rolf Michelsen– De ulike deltakerne har med seg individuell kompetanse, og vi tror dette vil bli en fin gjeng og et godt læringsmiljø, sier Rolf Michelsen, tidligere nettdirektør i TrønderEnergi.

12. – 15. november er det klart for andre kurssamling. 3. desember er det hjemmeeksamen. I tillegg skal det skrives en prosjektoppgave mellom samlingene. Oppgaven vil telle 30 prosent av sluttkarakteren, og eksamen teller de resterende 70 prosentene.

Det er professorOlav Bjarte Fosso, ved Institutt for elkraftteknikk på NTNU, og seniorforsker Kjell Sand ved SINTEF energi, som er faglig ansvarlig for studiet. I tillegg vil en rekke andre foredragsholdere bidra: Ove S. Grande, Gerard Doorman, Luis Aleixo, Maria Line, Jan Foosnæs, Kjetil Uhlen, Maria Molinas, Helge Seljeseth, Dag Eirik Nordgård, Axel Tidemann, Stig Ottesen, Gerd Kjølle, Eilif Hugo Hansen, Thomas Skjølsvold, Ivar Wangensteen, Ole-Morten Midtgård, Tore Langset, Poul Heegaard og Steinar Fines.

Les mer om studiet på: http://videre.ntnu.no/link/nv13072