Demokartet skal være en enkel sammenfatning av demonstrasjonsaktiviteter som foregår i prosjektene under Demo Norge-paraplyen. Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester.

Du finner demokartet under «Demoer» eller ved å trykke her.

Her finner du også se de oppdaterte sidene til NTE Levende Lab, Demo Lyse og BKK Demo Bergen.