En milepæl for smartgrids og distribusjonsnettene i Norge.

Forskningsrådet annonserte 26. mai at det ble tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye forskningssentrene skal bidra til å redusere klimagassutslippene nasjonalt og internasjonalt, bruke energi mer effektivt og øke produksjonen av fornybar energi. En viktig oppgave er å vise frem resultatene av forskningen og bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi.

Det ble til delt et FME innenfor Smartgrids: FME CINELDI som er et kortnavn for Centre for intelligent electricity distribution

Senteret ledes av SINTEF Energi i samarbeid med NTNU.

 • CINELDI Skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
 • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

Næringspotensialet:

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

 • Mer effektiv nettdrift
 • Reduserte kostnader til investeringer og drift
 • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet
 • CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:
 • Nye produkter og tjenester
 • Utvikling av kommersielle løsninger
 • Styrking av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
 • Økt synlighet og rekruttering

Varighet: 2016 – 2024

Budsjett (MNOK):

 • Industrifinansiering 140
 • FoU partnere 60
 • Forskningsrådet 160

Sjekk ut FME CINELDIs nettsider for mer informasjon.

CINELDI-norsk

 Disse sentrene fikk støtte:

 • Centre for intelligent electricity distribution/CINELDI (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
 • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (IFE er vertsinstitusjon)
 • Mobility Zero Emission Energy Systems (IFE er vertsinstitusjon)
 • Norwegian CCS Research Centre – Industry driven innovation for fast track CCS deployment/NCCS (SINTEF er vertsinstitusjon)
 • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (NTNU er vertsinstitusjon)
 • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/ZEN (NTNU er vertsinstitusjon)
 • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (NMBU er vertsinstitusjon)
 • Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future/HighEFF (SINTEF er vertsinstitusjon)