Connected Drone er godkjent av NVE og inngår i nettselskapenes finansieringsordning. Kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter på inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastninggrunnlag kan dermed dekkes inn som et tillegg til selskapenes årlige inntektsramme.

Prosjektets innovasjonside går ut på å knytte kommersielt tilgjengelig RPAS-teknologi med en ny generasjon informasjonsteknologi basert på Big Data, maskinlæring og sanntidsanalyse. Systemet skal leveres som en integrert totalløsning, og er spesielt tilpasset overvåkning og kontroll av kraftnett. Konseptet utvikles med eSmart Systems’ systemløsning Connected Grid og Microsoft Azure som plattform.

Se filmen til eSmart Systems om Connected Drone

 

Vil du vite mer om Connected Drone eller er du interessert i å delta i prosjektet?
Ta kontakt med prosjektleder Tore Lie, tore.lie@esmartsystems.com, tlf: 922 23 462

 

Fakta om Connected Drone

Om prosjektet

 • Connected Drone er et FoU-prosjekt godkjent av Forskningsrådet.
 • Prosjektet hadde offisiell oppstart september 2015
 • I prosjektet skal det hentes inn sanntidsdata for å oppdage avvik på stolper, linjestrekk, vegetasjon og andre elementer. Sanntidsanalyser vil eliminere tiden fra datainnsamling til analyse, og på den måten effektivisere nettdriften.
 • Prosjektets varighet er 3 år og vil kontinuerlig ta frem funksjonalitet som nettselskapene umiddelbart kan ta i bruk.

Partnere

 1. Hafslund Nett
 2. Ringeriks-Kraft Nett
 3. Gudbrandsdal Energi Nett
 4. Alta Kraftlag
 5. Microsoft
 6. Robot Aviation
 7. Telenor M2M
 8. Teleplan Globe
 9. NTNU AMOS
 10. Norut Institute
 11. Eker Design
 12. UiO UNIK
 13. IRIS Group

 

Les også nyhetssaken fra november 2015

«Connected Drone» – droneprosjekt med eSmart Systems og partnere