Når alle strømbrukere i løpet av de neste årene får smarte strømmålere, kan en tenke seg et marked hvor relativt små kunders fleksibilitet kan samles opp og tilbys i markedet. Foto: Per Urdahl

Når alle strømbrukere i løpet av de neste årene får smarte strømmålere, kan en tenke seg et marked hvor relativt små kunders fleksibilitet kan samles opp og tilbys i markedet. Foto: Per Urdahl

 

Rapporten beskriver ulike roller og hovedtrekkene i hvordan et slikt marked kan se ut. Rapporten er utviklet av selskapet ENFO. Energi Norge vil bruke dokumentet som et bidrag for videre arbeid på dette området i samarbeid med medlemsbedrifter og myndigheter.

Smarte målere åpner for ny fleksibilitet

Allerede i dag brukes slik fleksibilitet for å sikre balansen mellom forbruk og produksjon i kraftsystemet. Bidragene kommer i hovedsak fra store kraftprodusenter eller større strømbrukere i næringsliv og offentlig virksomhet.

– Når alle strømbrukere i løpet av de neste årene får smarte strømmålere, kan en tenke seg et marked hvor relativt små kunders fleksibilitet kan samles opp og tilbys i markedet, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Tanken er at små strømbrukere kan delta gjennom kraftleverandører og andre som inngår avtaler med kunder. De som kan tenkes å ville kjøpe slik fleksibilitet er systemansvarlig i kraftsystemet og regionale eller lokale nett, samt markedsaktører og strømkunder som ikke har mulighet til å tilpasse sitt forbruk.

Får betalt for strøm de ikke bruker

For de vanlige strømkundene vil det å delta i et slikt marked være frivillig og skje gjennom løsninger som tilbys fra konkurrentene i kraftmarkedet. Med slike ordninger kan kundene få betalt for sin fleksibilitet, som kan være å flytte strømbruk i korte intervaller uten betydning for komfort eller kvalitet.

– Vi ser at slike løsninger er på vei ute i Europa. Fleksibilitet fra kundene er der sett på som svært interessant for å redusere de høye kostnadene som skapes ved behov for regulering av varmebasert kraftproduksjon eller forbruket når kraftproduksjon fra sol og vindkraft varierer, forteller Haugen.

Norges fornybare og i hovedsak vannkraftbaserte kraftsystem har derimot meget god evne til å regulere krafttilbudet med variasjon i forbruket og kan sammen med fleksibilitet fra norske forbrukere få økt verdi i kraftmarkedet også utenfor Norge.

Ønsker forskning på tematikken

Selv om utviklingen av dette markedet fortsatt er i et tidlig stadium, vet vi at regelverket for dette forberedes internasjonalt og at den tekniske utviklingen gjør dette mulig. Fornybarnæringen ønsker derfor å arbeide videre med rammebetingelsene for et slikt marked for eksempel gjennom FoU hvor selskaper etablerer pilotprosjekter som også involverer strømkundene.

 

Saken er videreformidlet via Energi Norges nettsider, der finner du også prosjektrapporten utarbeidet av ENFO.