Studentene skal i 9. semester velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember.

Studentene kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2020. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist for å komme med forslag: Fredag 5. april.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies.

 

Faglærere ved Institutt for elektroniske systemer,

med veilederansvar for 5-årig master/sivilingeniør og 2-årig master

Aksnes, Astrid

Astrid.aksnes@ntnu.no

Fotonikk Professor 73597699

Aunet, Snorre

snorre.aunet@ntnu.no

Mikroelektronikk Professor 73594316

Balasingham, Ilangko

ilangko.balasingham@ntnu.no

Signalbehandling i medisinske anvendelser Professor II  

Dahl, Øystein

oystein.dahl@ntnu.no

Nanoteknologi Førsteaman. II  

Dong, Hefeng

Hefeng.dong@ntnu.no

Akustisk fjernmåling Professor 73594453

Dutilleux, Guillaume

guillaume.dutilleux@ntnu.no

Akustikk Professor 73594406

Eide, Egil

egil.eide@ntnu.no

Antenneteknikk Førsteaman. 73591413

Ekman, Torbjörn

torbjorn.ekman@ntnu.no

Radiokommunikasjon Professor 73594604

Fimland, Bjørn-Ove

bjorn.fimland@ntnu.no

Elektronisk materialteknologi Professor 73594424

Folven, Erik

Erik.folven@ntnu.no

Nanomagnetisme og nanoteknologi Førsteaman. 73594423

Gjermundnes, Øystein

oystein.gjermundnes@ntnu.no

Desigin av digitale system Førsteaman. II  

Gjevestad, Jon Glenn Omholt

jon.glenn.gjevestad@ntnu.no

Navigasjon Professor II  

Grepstad, Jostein

jostein.grepstad@ntnu.no

Elektronisk materialteknologi, overflatefysikk Professor 73592721

Hergum, Ragnar

ragnar.hergum@ntnu.no

Analog kretsteknikk Førsteaman. 73592023

Hjelme, Dag Roar

dag.hjelme@ntnu.no

Fiberoptisk kommunikasjon, biomedisinsk teknikk Professor  

Johnsen, Magne Hallstein

magne.hallstein.johnsen@ntnu.no

Signalbehandling/mønstergjenkjenning Førsteaman. 73592678

Kansanen, Kimmo

kimmo.kansanen@ntnu.no

Signalbehandling, kommunikasjon- og informasjonsteori Professor 73590214

Kjeldsberg, Per Gunnar

per.gunnar.kjeldsberg@ntnu.no

Design av innvevde maskinvare/ programvaresystemer Professor 73594405
Kouzaev, Guennadi A. guennadi.kouzaev@ntnu.no Mikrobølgeteknikk og høyhastighetselektronikk Professor 73596369

Landrø, Martin

martin.landro@ntnu.no

Geofysikk og seismikk Professor 73594973

Larsen, Bjørn B.

bjorn.b.larsen@ntnu.no

Design av høy-ytelse digitale systemer Førsteaman. 73594493

Lundheim, Lars

lars.lundheim@ntnu.no

Signalbehandling/trådløs kommunikasjon Professor 73591417

Myrvoll, Tor Andre

tor.andre.myrvoll@ntnu.no

Informasjonsteori og digital signalbehandling Førsteaman. II  

Olavsbråten, Morten

morten.olavsbraten@ntnu.no

Radioteknikk/integrerte mikrobølgekretser Førsteaman. 73594306

Paxal, Vendela Maria

vendela.m.paxal@ntnu.no

Satellitt og romteknologi Professor II  

Perkis, Andrew

andrew.perkis@ntnu.no

Multimedia/signalbehandling Professor 73592383

Randeberg, Lise Lyngsnes

lise.randeberg@ntnu.no

Fotonikk og biomedisinsk optikk Professor 73594416

Román, Sara-Regina Martín

sara.martin@ntnu.no

Akustikk Førsteaman.  

Svarstad, Kjetil

kjetil.svarstad@ntnu.no

Systemnivådesign og –analyse av digitale systemer Professor 73592715

Svendsen, Torbjørn

torbjorn.svendsen@ntnu.no

Signabehandling, taleteknologi Professor 73592674

Svensson, Peter

peter.svensson@ntnu.no

Akustikk/elektroakustikk, romakustikk Professor 73590546

Tybell, Thomas

thomas.tybell@ntnu.no

Mikro- og nanoteknologi Professor 73590209

Weman, Helge

helge.weman@ntnu.no

Nanofotonikk og nanokomponenter Professor 73594409

Werner, Stefan

stefan.werner@ntnu.no

Trådløs kommunikasjon, statistisk signalbehandling, adaptiv filtrering og læring Professor 73594319

Ytterdal, Trond

trond.ytterdal@ntnu.no

Analog og blandet design Professor 73594411

Österberg, Ulf

ulf.osterberg@ntnu.no

Fotonikk Professor 73591432