Studentene skal i 9. semester velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember. Som før kan studentene bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2017. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IET.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

 

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/iet.