Kjell Sand leder skyggegruppen for smartgrid. Foto: Atle Abelsen

Kjell Sand leder skyggegruppen for smartgrid. Foto: Atle Abelsen

‒ Mange av prosessene i Europa angår oss. Ulike vedtak siger inn i lover og forskrifter slik at en del av vår energipolitikk lages i Europa. For å være til stede der utviklingen skjer, har vi etablert skyggegruppen. Den skal være en støtte til kraftbransjen i Norge, sier prosjektleder Kjell Sand i SINTEF Energi. Han leder sekretariatet i skyggegruppen.

‒ Det er viktig at vi er med på de rette arenaene i EU. Problemstillingene i Norge som vannkraftland kan være vesentlig forskjellig fra andre land i Europa der termisk kraftproduksjon dominerer. Dersom vi ikke er representert er det fare for at vi ikke blir tilgodesett, for eksempel i utlysninger, sier Sand.

Informasjonsspredning viktig

Formålet med skyggegruppen er å sikre koordinering og informasjonsutveksling mellom norske aktører på ulike europeiske arenaer innenfor temaet smartgrid. Dette innebærer bl.a. å påvirke relevante arenaer slik at også norske problemstillinger settes på dagsorden. For eksempel er det norske kraftsystemet inklusive vår bruk av elektrisitet vesentlig forskjellig fra de fleste europeiske land. Skyggegruppen skal også fungere som et kontaktpunkt mellom Norge og Europa innenfor temaet Smartgrids.

Skyggegruppen har jevnlige møter og sprer informasjon. Dersom du ønsker mer informasjon om skyggegruppen kan du ta kontakt med Hege Iversen (Hege.Iversen@sintef.no) eller Kjell Sand (Kjell.sand@sintef.no)

Pass på utlysningene i Horisont 2020

Tor Ivar Eikaas er nasjonalt kontaktpunkt for energi i Horisont 2020. Foto: Forskningsrådet

Tor Ivar Eikaas er nasjonalt kontaktpunkt for energi i Horisont 2020. Foto: Forskningsrådet

EUs nye rammeprogram for forskning og utvikling, Horisont 2020 får et rekordstort budsjett med gode muligheter for prosjektstøtte også for norske aktører. Horisont 2020 legger vekt på forskning og utvikling som kan løse de store samfunnsutfordringene. En av samfunnsutfordringene er å sikre ren og effektiv energi fordelt på de tre hovedtemaene smarte byer, energieffektivitet og konkurransedyktig lavutslippsteknologi.

Den første utlysningen kommer ved årsskiftet 2013/2014.

For mer informasjon om Horisont 2020 og nye utlysninger, ta kontakt med Tor Ivar Eikaas (tie@forskningsradet.no) i Forskningsrådet.