Forskning og utvikling på smartgrids i Europa er i mange forskjellige stadier, alt fra proof of concept til utrulling av teknologi og løsninger. Uavhengig av hvor langt i arbeidet man har kommet, deler man et felles mål: å bidra til- og akselerere utviklingen av et smartere nett.

De nasjonale initiativene og den europeiske teknlogiplatformen for smartgrids (ETP smartgrids) har samarbeidet og hjulpet hverandre godt til nå. ETP smartgrids velger nå utvide fokuset til å også inkludere lagring: European Technology and Innovation Platform for Smart Grids and Storage (ETIP). Her vil de europeiske medlemsprosjektene spille en ennå større rolle i å promotere det europeiske synet på utvikling av smartgrids. RNTPs

 

Demo Norge samt de øvrige europeiske medlemsprosjektene presenteres i dette heftet, og kan leses her (trykk på bildet).