Påmelding til fagseminaret skjer etter først til mølla prinsippet og gjøres her https://smartgrids.no/registrering/fagmote/

Lyse Elnett vil automatisere helt eller delvis inntil 30 nettstasjoner med det aller siste av smartgridteknologi. Av disse er 25 koplet sammen i et kabelnett og hører sammen i et større, avgrenset område i Stavanger sentrum. I tillegg skal de se på IKT-systemene for å få et enhetlig system fra driftssentralen og helt ut til kundenes nye AMS-målere.

– Mye av dette avhenger av om vi får tilsagn om støtte fra Enova, sier avdelingsleder Åshild Helland hos Lyse Elnett. Den totale budsjettrammen er på 45 millioner kroner. – Vi ser for oss at vi også kan benytte noe av NVEs FoU-ordning over inntektsrammereguleringen, sier Helland.

Demonstrasjonsprosjektet har fokus på nettnytten gjennom å få til interoperabilitet mellom delsystemer. Her får nettselskapene og ikke minst leverandørene testet ut hva teknologien er god for i praksis.

Viktig støtte

Leder Grete Coldevin i Smartgridsenteret peker på at Enova-støtten er viktig for å komme opp i skala på test/demonstrasjonsprosjekter og ta ned risikoen for de som er først ute i å prøve ut løsningene. – Vi trenger også at lignende test/demoprosjekter kjøres to-tre steder slik at det utvikles skalerbare løsninger og det blir tydelig hvilke krav som bør stilles til leverandører for å sikre bl.a. interoperabilitet.

Smartgridsenteret har også et budskap til Enova om å utvikle et like godt system for utvikling av smartgrids-relevante demoer som EU gjennom bl.a. Horizon2020. – For nasjonens del vil dette være av stor betydning. EU legger betydelige midler på bordet for å få opp  smartgrid-demoer, og hvor det også er rom for å knytte noe forskning og utvikling til demo-arbeidet. Her hjemme har vi foreløpig ikke hatt noen offentlige støtteordninger på akkurat dette området, påpeker Coldevin.

 Presenterer prosjektet på fagseminar i Trondheim
Smartgridsenteret har invitert Lyse Elnett og Åshild Helland til å presentere prosjektet på et åpent fagseminar i Trondheim 16. april. Alle som er interessert kan melde seg på dette seminaret som er organisert back-to-back med Årsmøtet i Senteret. Årsmøtet er kun for senterets medlemmer, men fagseminaret er åpent for alle interesserte.
Program for fagseminaret finner du her: https://smartgrids.no/velkommen-til-fagmote-16-april/
Påmelding til fagseminaret etter «først til mølla prinsippet» gjøres her https://smartgrids.no/registrering/fagmote/