– I dialog med OED ønskes det at Forskningsrådet vurderer anbefalingen til Energi21 om et FME innen energisystem. Dette arbeider vi med, og en anbefaling vil etter planen være klar før sommeren. I denne prosessen vil vi også videre ha en aktiv dialog med aktørene og Det nasjonale smartgridsenteret. Det er viktig at vi sammen synliggjør gevinstene med en satsing, slik at området blir prioritert, sier Ane Torvanger Brunvoll i Forskningsrådet.

For å være forberedt på å følge opp anbefalingene om et FME innen energisystem arrangerte Forskningsrådet et seminar i høst. Her kom det fram mange gode momenter.

Her er noen av momentene som Brunvoll refererer:

–          Energisystemer og smartnett inneholder problemstillinger vedrørende materialteknikk, kraftteknikk, økonomi, IKT og samfunn. Det er ikke åpenbart om man skal søke NANOMAT, VERDIKT eller RENERGI? Et FME kan sikre helhetlig og systemorientert håndtering.

–          Den nødvendige  omleggingen av energisystemet krever en langsiktighet og koordinering utover det som er mulig med avgrensede IPN og KPN prosjekter innenfor et program.

–          Norge ligger langt fremme på systemanalyse og systematisk tilnærming. Dette vil være et aktuelt fokus for et FME.

De 30 deltakerne på seminaret var i følge Brunvoll engasjerte, og det ble diskusjon og mange argumenter. En rekke ulike innspill ble notert ned, her er et par av dem:

«Et FME vil bidra til norsk næringsutvikling. Etter dereguleringen ble det utviklet norske løsninger som kunne selges ute i verden. Et FME kan bidra til at overgangen til Smartnett gir norske systemer og løsninger.»

«Norge kan være et godt sted for demo- og piloter som igjen kan danne grunnlaget for norske og norskutviklede løsninger og dermed næringsutvikling.»

Behov for nye bevilgninger

– Som diskutert på møte så er det to ulike veier for å møte anbefalingen fra Energi21, og begge krever en tilleggsbevilgning og prioritering fra departementene, sier Brunvoll, og fortsetter: – Den ene er opprettelse av et FME innen Energisystem, noe som vil kreve en tilleggsbevilgning i 2013 budsjettet. Det andre å organisere det innenfor RENERGI sine rammer, noe som også krever økt bevilgning. Vi har enda noen måneder på oss, før vi konkluderer.

En mulig FME på smartgrid/energisystem ligger uansett et godt stykke fram i tid.

– En FME på dette området må eventuelt vurderes i sammenheng med nye satsinger i Norges Forskningsråd, og med hensyn til bevilgninger i framtidige statsbudsjett. Det foreligger ikke slike bevilgninger i forslag til budsjett for 2012, som nå er til behandling i Stortinget, sier Håkon Smith-Isaksen, kommunikasjonrådgiver i Olje- og energidepartementet.