NCE står for Norwegian Center of Expertise og NCE Smart er overbygget for bedriftene som er med i klyngen. Programmet eies av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. I Norge er de 12 mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte områdene plukket ut, og i hvert av områdene er det dannet et senter. Hvert av sentrene har sin tematikk de jobber med.. NCE Smart er et av disse sentrene.

Smarte energimarkeder

– Vårt fokusområde er Smart Energy Markets, hvor vi kombinerer it og energi, sier styreleder Per Bakseter.

For å forklare hva klyngebedriftene jobber med skisserer han bakteppet: Det skapes en verdikjede fra strømmen produseres til den distribueres og konsumeres. På veien går strømmen gjennom et grossistmarked, Nordpool, som er kraftbørs for hele Norden. Her selges strømmen. Alle som selger strøm må sjekke om de har nok egenproduksjon eller om de må kjøpe fra Nordpool.

– Før var det ingen elektronisk informasjons flyt fra produksjon til forbruker. Nå med AMS-målere kan produsenten følge med på hvor mye forbrukerne bruker helt ned på timebasis (eller enda mindre tids perioder), og prisen på strømmen i presstidspunkter er høyere enn øvrige tidspunkter. Forbruker kan også følge med på hvor mye strøm han eller hun bruker. Denne toveiskommunikasjonen gjør at forbruker kan velge å fordele sitt strømforbruk utover dagen slik at de ikke bruker unødvendig mye de timene strømmen er dyrest. Man kan også se for seg at de som forer nettet med strøm, gjennom egenproduksjon, blir belønnet for det. Smartgridteknologien gir med andre ord en ny verdistrøm, det skapes et marked. Det er i dette markedet vi opererer, sier Bakseter.

Hoved fokus for NCE Smart er Smart Energy Markets, og man kan benytte markedet til å oppnå smart energiproduksjon, smart infrastruktur, smarte byer, og smart transport.

– Eksempelvis ser vi på hvordan bruke markedet til å få til en grønnere transportsektor? Hvordan bruke markedet til å få bedre og mer effektive smart citys? Vi jobber for grønn innovasjon og grønn næringsutvikling ved å kapitalisere på de enorme vekstmulighetene det internasjonale markedet for omsetning av energi, råvarer og klimakvoter åpner for i dag.

Forskning står sentralt

Nøkkelrollene for NCE Smart er å initierer forsknings- og utviklingsprosjekter, støtte internasjonale aktiviteter, bygge kompetanse sammen med universiteter og høyskoler og å være politisk coach ovenfor myndighetene.

NCE Smart har satt i gang ulike FoU-prosjekter og søkt om igangsettelse av enda flere, blant annet et DeVID prosjekt sammen med Smartgridsenteret og SINTEF. Dette prosjektet har demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett som tema. NCE Smart er en av partnerne i Smartgridsenteret.

– Vi har flere FoU-prosjekter gående som har mer enn 50 millioner kroner i budsjett. Blant annet et tar for seg hvordan påvirkningskraft økt desentralisering og utvikling av grønn kraft får for energihandel markedsutvikling, sier Bakseter.

Han forteller at de også har startet et ”smart women”-prosjekt for å øke kvinne andelen i klyngen på alle nivåer.

– Det handler om å jobbe for å få med kvinnene på smartgrid, det er svært viktig, poengterer han.

En rekke partnere er knyttet til NCE Halden, deriblant: NTE, Statkraft, Østfold Energi, Norske Skog Saugburgs, Statsbygg, Rejlers, Fredrikstad Energi. Nå er de i dialog med en rekke nye industri partnere, og ganske sikre på at de får med seg nye aktører neste år.

Oppretter professorater

Det er opprettet et fond i Halden kommune med midler til to professorater innenfor miljø og energi.

– Vi har allerede leid inn en tysk professor. Nå blir det en dialog med Høyskolen i Østfold og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, om hvordan midlene skal brukes framover. I tillegg har vi en doktorgrad på gang sammen med NTNU, sier Bakseter.

Alle klyngebedriftene er enige om et felle sett med verdier: tillit, lidenskap og fellesskap.

–  NCE Smart er i ferd med å utvikle seg til et kompetansesenter i verdensklasse innen grønn vekst. Vi fungere som en akselerator for nyetableringer og vekst blant klyngens bedrifter og industripartnere og en katalysator for næringsrettet universitets- og høgskoleutdanning og FoU, sier prosjektleder Per Bakseter.