Japans medlem i Global Smart Grid Federatio (GSGF) er Japan Smart Community Alliance (JSCA), og deres kontaktperson var meget behjelpelig med å ordne en dag med faglig opplegg for de 80 reisende studentene fra NTNU. Smart energibruk og smarte nett var et av hovedtemaene for studiereisen som ble gjennomført i slutten av mars.

Fra mandag til fredag hadde studentene faglig opplegg i Tokyo og Fukushima. De besøkte blant annet Tokyo University, den norske ambassaden ved Innovasjon Norge, Fukushima Renewable Energy Institute, AIST (FREA) og House of LOHAS ved Nihon University. Tirsdag 24. april var dedikert til JSCA, og Energi og miljø-studentene ble delt opp i buss 1 og buss 2 med hver sin rute for å besøke henholdsvis tre og to fasiliteter (det oppstår fort kapasitetsproblemer når man er 80 stykker på tur).

 

Et av besøkene var hos bedriften Toshiba, ved en transformatorstasjon i Yokohama utenfor Tokyo. Det studentene fikk presentert her var en del av The Yokohama Smart City Project (YSCP). YSCP sikter mot å utvikle en modell for «smarte byer» gjennom samarbeid mellom innbyggere, private selskap og kommunen, og å eksportere den vellykkede modellen til resten av Japan og verden. En essensiell del av dette prosjektet er en hierarkisk implementering av EMS – Energy Management System.

DSC_0320

Her er halve gruppen på besøk hos Toshiba. I bakgrunnen vises en av energilagringsenhetene med Toshibas SCiB-batterier og innebygget kontrollsystem.

Toshiba presenterte hvordan de jobbet med å bruke batterier innenfor demand response. Et SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) for batterier overvåker forbruk og kontrollerer utladning og oppladning av batteriene på stasjonen, sammen med batterier hos kundene. Systemet behandler alle disse lagringsenhetene som ett massivt virtuelt batteri, og kontrollerer opp- og utladning av hvert enkelt batteri. Disse brukes for å justere «supply and demand», og for å minske belastningen på kraftselskapene ved å flytte og minske topplast. Toshiba driver også med utvikling og test av batterier som egner seg til slike formål. Les mer om prosjektet og SCADA-systemet her.

 

DSC_0310

Studentene får en introduksjon til Toshibas arbeid ved YSCP.

 

Videre var studentene innom Toshiba Science Museum. Her fikk de servert historie, omvisning og demonstrasjoner, og etterpå var det satt av en time til å leke seg litt med de mange interaktive postene på museet. Halvparten av studentene fikk også besøke Hitachi, hvor de fikk en presentasjon om hva selskapet driver med i retning smart energi og smart transport. Presentasjonene av disse ble holdt i et høyteknologisk simuleringsrom, med enorme skjermer og bord med multi-touch.

Alt i alt var det en morsom og lærerik dag for studentene, spesielt de som hadde valgt retningen elektrisk energiteknikk. Selv om det ble en lang dag med mye kjøring, var det bare gode tilbakemeldinger å få.

DSC_0218

Hele gjengen på nesten 80 studenter poserer foran FREA (Fukushima Renewable Energy Institute, AIST) sammen med noen av forskerne ved FREA.