Per Bakseter, styreleder i senteret:

-Smartgridsenteret har vært gjennom en oppstartsperiode hvor NTNU har stilt leder til disposisjon. Senteret vil nå selv finansiere driften og derfor ble stillingen som senterleder lyst ut på slutten av fjoråret. Nå har vi hatt en formell prosess på det og Jan Onarheim var klart best kvalifisert for jobben. Derfor valgte vi å tilby han den.

Bakseter framhever at det å være senterleder i Smartgridsenteret krever en god del entreprenørånd. Det var derfor viktig at den som ble ansatt evner å involvere hele miljøet på tvers av disipliner.

-Det gjør Jan Onarheim, og vi er veldig glade for at han fortsetter som senterleder. Han er uredd, engasjert, full av energi og initiativ. Han er god på å engasjere og klarer å koble ulike miljøer, og vi har klart å få med over 40 medlemmer allerede. Senteret er på sett og vis fortsatt i oppstartsfasen og hans egenskaper kommer veldig til sin rett i denne jobben. Han har svært bred støtte. Personlig syns jeg det er moro å jobbe med  folk som viser en slik profil som han gjør, sier Bakseter.