Dato: 16-17. November 2016.
Sted: Hotel Royal Christiania, Oslo

Påmelding: https://response.questback.com/norsis/kraftis_2016

Kraft IS 2016 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, personvern, beredskap og opplæring.

 

Foreløpig program Kraft-IS 2016

Onsdag 16. November
09:00-10:00 Registrering/kaffe

10:00-10:45 Cybertrusselen – v/Peggy Heie, Fungerende leder NorSIS

10:45-11:30 Sikkerhetstilstanden og forebyggende tiltak – v/Bente Hoff, Seksjonssjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

11:30-12:15 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

12:15-13:00 Hvordan utfordrer personifiserte tjenester personvernet? – v/Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet

13:00-14:00 Lunsj

14:00-14:45 Live Hacker Demo – v/Asbjørn og Geir, Awareness Security

14:45-15:30 Velge platform for automasjonssikkerhet – v/Robert Oxholm Ørsnes, CheckPoint

15:30-15:45 Pause

15:45-16:30 Presentasjon av mørketallsundersøkelsen 2016 – v/Jack Fischer Eriksen, direktør Næringslivets Sikkerhetsråd

18:15 – 18:45 Hvordan bruke nettverket som en sensor – Cisco (servering av forfriskninger)

19:00- Middag

Torsdag 17. November:
09:00-09:45 NorSIS har kartlagt den norske informasjonssikkerhetskulturen, og presenterer overraskende og interessante funn – v/Bjarte Malmedal, Seniorrådgiver NorSIS

09:45-10:30 Direktoratet for nødkommunikasjon

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30 Trusselbildet og hendelser – v/Margrete Raaum, daglig leder KraftCERT

11:30-12:15 Klargjør og forbered ditt nettverk for fremtidens trusselbilde v/Kim Hansen, Data Equipment

12:15-13:00 Norges vassdrags- og energidirektorat informerer – v/Øyvind Toftegård (NVE)

13:00- Lunsj

Programmet oppdateres fortløpende her:
https://norsis.no/arrangement/kraft-is-2016

 

Praktisk informasjon

Priser
Konferansen inkluderer alle måltider.

  • Hele konferansen inkl overnatting kr 6.700,- eks mva.
  • Dag 1 (kun dagtid) kr 3.300,- eks mva.
  • Dag 2 (kun dagtid) kr 3.000,- eks mva.
  • Dag 1 med middag kr 4.300,- eks mva.

Konferansested
Hotel Royal Christiania, Oslo.

  • Telefon: +47 23 10 80 00
  • Faks: +47 23 10 80 80
  • E-post: cl.christiania@choice.no
  • Biskop Gunnerusgt. 30106 Oslo , Norge

Kontaktperson

Har du spørsmål kontakt: Vidar Sandland, vidar@norsis.no, tlf 95157067

 

Velkommen!