Dialogmøtene som er satt opp i uke 10 og 11:

Sted Stavanger Oslo Trondheim Tromsø Bergen
Når 3. mars 4. mars 6. mars 10. mars 13. mars
Tidspunkt 09.30-11.30 11.00-13.00 10.00-12.00 12.00-14.00 10.00-12.00
Påmeldingsfrist 1. mars 1. mars 4.mars 4.mars 9.mars
Lokale Scandic Stavanger Airport Hotel Middelthuns gate 29 (NVE) Prof. Brochs gt. 2 (Enova) (ettersendes per e-post) Scandic Ørnen

 

Etter dialogmøtene møter vi gjerne dere for å diskutere konkrete ideer og muligheter.

Påmelding: www.enova.no/ams

 

Om konkurransen:

Hvem:

Avklart konsortium bestående av minimum én kraftleverandør og ett nettselskap. Kraftleverandør vil være kontraktspart. Vi ønsker deltakelse fra både små og store aktører, fortrinnsvis med geografisk spredning.

 

Hva:

Pilotkonkurransen skal demonstrere teknologier, tjenester og forretningsmodeller for sanntidsinformasjon om strømforbruk som gir høyest mulig energibesparelser og bidrar til økt bevissthet om energiforbruk. Konkurransen åpner for flere typer formidlingsløsninger, som egne skjermløsninger i hjemmet eller applikasjoner for smarttelefon.

 

Hvorfor:

Enova og NVE ønsker at utrullingen av AMS-målere får følge av smarte løsninger som kan motivere til å spare strøm og bidra til økt bevissthet om eget energiforbruk. Vi tror dette kan oppnås ved at forbrukere får presentert sanntidsinformasjon på en forståelig og inspirerende måte, for eksempel via en mobil applikasjon eller egen skjermløsning i hjemmet. Med denne konkurransen, rettet mot markedsaktørene i kraftbransjen, ønsker vi å oppnå at ulike formidlingsløsninger testes ut i tusener av norske hjem.

 

Konkurransen, som har en foreløpig ramme på 30 millioner kroner, retter seg mot kraftbransjen, og gir ikke direkte støtte til enkelthusholdninger.

For mer informasjon om konkurransen, se http://www.enova.no/ams. Spørsmål sender du til ams@enova.no, eller du kan kontakte seniorrådgiver Monica Berner på 907 41 087.

Send gjerne invitasjonen videre til andre du mener bør delta.