I høstsemesteret skal det utføres en prosjektoppgave som beslaglegger omtrent halvparten av tiden, mens masteroppgaven skal gjennomføres som full tid i det følgende vårsemesteret. Det er fra tidligere år gode erfaringer med at studenter har masteroppgaver som er knyttet opp mot konkrete problemstillinger i næringsliv og forvaltning. I noen tilfeller har det vært et ”trekantsamarbeid” ved at studentoppgaven samtidig har vært knyttet til et forskningsprosjekt ved NTNU eller SINTEF Energi. Fordypningsprosjekt og masteroppgave gir både en mulighet for å få utført en konkret jobb, og en anledning til å rekruttere nye medarbeidere. Dersom det kan være muligheter for sommerjobb, vil dette være attraktivt for studentene og kan eventuelt gi en myk start på prosjektet i høstsemesteret.

Faggruppen Kraftsystemer har følgende satsingsområder for gruppens forskning, og ønsker primært forslag som er knyttet til disse:

  • Smart Grids, som inkluderer aktive distribusjonssystemer og smarte transmisjonsnett
  • Offshore Grids, som inkludert modellering, simulering og styring av kraftelektronikk for konvertering og transmisjon av elektrisk kraft
  • Vannkraft og kraftmarkeder

 

Forslag på oppgaver bør inneholde en overskrift og noen stikkord som beskriver problemstillingen. Oppgavene bør ha et visst forskningsmessig innhold, men dette kan faglærerne også hjelpe til å definere. Vennligst angi om det kan være aktuelt med sommerjobb.

Ta gjerne direkte kontakt med Faggruppen Kraftsystemer direkte (trykk på navnene for mer informasjon om hver enkelt og deres fagfelt):