Invitasjon til å komme med forslag til fordypningsprosjekt og masteroppgaver, høsten 2017 og våren 2018
 
Institutt for elkraftteknikk, faggruppe Kraftsystemer inviterer bedrifter innenfor næringsliv og forvaltning til samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver i det avsluttende 5. årskurs av sivilingeniør/masterstudiet. I høstsemesteret skal det utføres en prosjektoppgave som beslaglegger omtrent halvparten av tiden, mens masteroppgaven skal gjennomføres som full tid i det følgende vårsemesteret.
 
Vi har fra tidligere år gode erfaringer med at studenter har masteroppgaver som er knyttet opp mot konkrete problemstillinger i næringsliv og forvaltning. I noen tilfeller har det vært et ”trekantsamarbeid” ved at studentoppgaven samtidig har vært knyttet til et forskningsprosjekt ved NTNU eller SINTEF Energi. Fordypningsprosjekt og masteroppgave gir både en mulighet for å få utført en konkret jobb, og en anledning til å rekruttere nye medarbeidere. Dersom det kan være muligheter for sommerjobb, vil dette være attraktivt for studentene og kan eventuelt gi en myk start på prosjektet i høstsemesteret.
 
Mange av dere er aktive i EnergiKontakten og får en henvendelse derfra. Likevel ønsker vi i faggruppen å sende et brev direkte til våre kontakter for å sikre at informasjonen kommer fram. Vi beklager hvis noen får henvendelsen to ganger.
 
Faggruppen Kraftsystemer har følgende satsingsområder for gruppens forskning:
 
·         Smart Grids, som inkluderer aktive distribusjonssystemer og smarte transmisjonsnett
·         Offshore Grids, som inkludert modellering, simulering og styring av kraftelektronikk for konvertering og transmisjon av elektrisk kraft
·         Vannkraft og kraftmarkeder
 
Primært ønsker vi forslag knyttet til disse satsingsområder. Hvis ønskelig sender vi gjerne et eksemplar av vårt strategidokument som utdyper disse tema nærmere.
 
Planleggingsprosessen hos oss er slik at vi gjerne vil ha forslag på emner/oppgaver helst innen 26. februar 2017 og senest innen 5. mars (for oppgaver som skal utføres i studieåret 2017 – 2018).
Forslag på oppgaver bør inneholde en overskrift og noen stikkord som beskriver problemstillingen. Oppgavene bør ha et visst forskningsmessig innhold, men dette kan faglærerne også hjelpe til å definere. Vennligst angi om det kan være aktuelt med sommerjobb.
 
Ta gjerne kontakt med oss direkte: se epost-adresser nedenfor. Vi vil ta kontakt tilbake om de forslag vi får. Antall oppgaver vi kan gi er selvfølgelig avhengig av det antall studenter vi har, og den interesse de har for disse problemene. God respons fra bransjen vil trekke studenter til feltet
 
Avslutningsvis vil vi gjerne legge til at et samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver ser vi som del av en strategi for å bygge opp og vedlikeholde et nettverk mot el.bransjen som kan være til nytte for både lærerkreftene, studentene og bransjen: bedre og mer relevant undervisning, mer motiverte og interesserte studenter, rekruttering av studenter til utfordrende og viktige oppgaver i studiet og i bransjen.
 
 
Vennlig hilsen
 
Faggruppen Kraftsystemer ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU
 
Kjetil Uhlen                             kjetil.uhlen@ntnu.no
Elisabetta Tedeschi                elisabetta.tedeschi@ntnu.no
Magnus Korpås                      magnus.korpas@ntnu.no
Trond Toftevaag                     trond.toftevaag@ntnu.no
Vijay Vadlamudi                     vijay.vadlamudi@ntnu.no
Hossein Farahmand               hossein.farahmand@ntnu.no
Lars Norum                             lars.norum@ntnu.no
Gerd Kjølle                             gerd.kjolle@sintef.no
Kjell Sand                                kjell.sand@ntnu.no
Gerard Doorman                    gerard.doorman@statnett.no
Olav Bjarte Fosso                    olav.fosso@ntnu.no