Utdrag fra ISGAN Smart Grid Glossary

Utdrag fra ISGAN Smart Grid Glossary

Ordlisten er et prosjekt i regi av International Smart Grid Action Netword, ISGAN, og bruker en «wiki-basert» plattform til å samle opp og organisere smartgrid-uttrykk fra en rekke internasjonale kilder for å gjøre de tilgjengelige for beslutningstakere og almenheten som ikke nødvendigvis snakker flytende fagterminologisk. Ordlisten er på engelsk.

Du finner hele listen ved å trykke på bildet.