Energi 21 har som oppgave å utarbeide en helhetlig strategi for forskning og teknologiutvikling innenfor energisektoren for Olje- og energidepartementet (OED). På bakgrunn av deres mandat som rådgiver for OED hadde Det nasjonale Smartgridsenteret oppfordret dem til å ta smartgrid inn i sitt arbeid, og da spesielt med tanke på behovet for å få laget en nasjonal smartgridstrategi. Men på styremøte 16. Oktober ble forslaget nedstemt.

For omfattende

– Vi ønsker ikke å ta på oss rollen med å utarbeide en norsk smartgridstrategi. Dette er for omfattende i forhold til Energi 21 sitt mandat. En slik rolle må tas på et høyere nivå enn det vi er. Så kan vi eventuelt komme tilbake med vårt Sverre Aamfokus på forskningsområdet, sier Sverre Aam, styreleder i Energi 21.

Han påpeker at det å lage en nasjonal strategi vil være svært omfattende.

– En slik strategi må også romme mange elementer utenfor det som har med FoU å gjøre foreksempel standardisering og normer, et nytt reguleringsregime for nettselskaper, sikkerhet og så videre. Så omfattende oppgaver, som spenner over ansvarsområdet til flere departement, kan ikke vi ta på oss, sier han og tilføyer: – Vi må drøfte hvordan vi henvender oss videre. Jeg ser for meg at vi kan skrive en anbefaling til OED om å ta tak i dette i samarbeid med andre departementer og så blir det opp til dem om de vil følge vår anbefaling, sier Sverre Aam, direktør i Energi 21.

Bør løftes opp

Kjell Sand2Kjell Sand, fagansvarlig ved Smartgridsenteret presiserer at senteret vil fortsette jobben med å finne noen som kan ta ansvar for å lage en nasjonal strategi for smartgrid.

– Vi vil gjerne henge oss på henvendelsen fra Energi 21 til OED. Vi håper at vi sammen med Energi 21 kan få rigget til et møte med OED. Vi vil veldig gjerne ha dette løftet opp og forankret på et høyere nivå, sier Sand.