De påmeldte studentene kom fra 3. til 5. klasse ved flere studieretninger: Informasjonsteknologi, Kybernetikk, Elkraft, Energibruk og energiplanlegging, Produktutvikling og produksjon, Kommunikasjonsteknologi og Industriell økologi. I tillegg deltok PhD-stipendiater og fagfolk fra NTNU og SINTEF.

Til tross for at seminaret foregikk på kveldstid og det var en intens seanse med syv foredrag og korte pauser var oppmøtet og fokusen i salen på topp. Studentene grep sjansen til å stille spørsmål, og ved Q&A-økten på slutten av foredragene var det en god dialog mellom studenter og fagpersoner fra kraftbransjen. En del spørsmål dreide seg om hvordan inkludere strømkundene gjennom «gaming» og konkurranser. En del var interessert i håndtering av informasjonssikkerhet hos kunden, som jo er en viktig utfordring innenfor smartgrids. Temaet som studentene hadde hørt minst om var Elhuben – dens funksjon i kraftsystemet og hvordan den er bygget opp – og de var fornøyde med å ha fått innsikt i kaftbransjens største pågående IT-prosjekt for tiden.

Ved spørsmål fra foredragsholderne om hva studentene kunne tenke seg å skrive prosjekt- og masteroppgave om, kom det frem at man er interessert i ulike aspekter ved smartgrids; noen synes foretrekker å fokusere på komponentutviklingen, mens andre foretrekker å jobbe ut fra et systemperspektiv. Flere av foredragsholderne nevnte at deres selskap mer enn gjerne ønsker å komme i kontakt med studenter for å inngå samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver.

Etter spørsmålsrunden var det duket for quiz og middag i Kjel-kantinen på Gløshaugen, hvor diskusjoner fra foredragssalen ble tatt videre, og forhåpentligvis ble det stiftet nye bekjentskaper og mulighet for samarbeid. Som en student sa etter foredragene: «Vi drar ikke på en 2,5 timer lang presentasjon uten at det er noe vi interesserer oss for – selv om det er mulighet for gratis middag.»

Til neste år håper Smartgridsenteret å gjenta dette svært vellykkede arrangementet, hvor man vil søke å nå endra bedre ut til andre linjer enn Energi og miljø.

Presentasjonene som ble holdt er nå publisert på Smartgridsenterets nettside under Rapporter, og de er også lagt ved nedenfor.

 

Foredragene (med link til presentasjon):

Kjell Sand, NTNU: Smartgrids intro
Ole-Morten Midtgård, NTNU: Elkraftsystemer intro
Thomas Myren, Statnett: IKT intro
Camilla Levinsen, Agder Energi: Realisering av forbrukerfleksibilitet i sluttbrukermarkedet
Eilert Bjerkan, Enfo: Aktivering av forbruk i fremtidens kraftmarked
Kristoffer S. Lorentsen, Elhub: Energibransjens største IT-prosjekt
Aleksander Nilssen: EVRY (partner av NTE): «Mitt energihjem», et pilotprosjekt i Midt-Norge med fokus på digitalisering og utvikling av nye tjenester til sluttbrukerne