Lenke til Skarpnes nullhus

Alle eneboligene får solceller, solfangere og energibrønn. Illustrasjon Rambøll/skanska

(Saken er oppdatert 05.01.2017)

Byggingen av boligene startet ved juletider 2013, og den første eneboligen stod ferdig november 2014.

Nesten 7000 kWh egenproduksjon per bolig

Boligfeltet består av 5 eneboliger med egenskap som nullhus.

Hver enebolig har en solcelleinstallasjon på 7,36 kWp tilkoblet en 7 kW inverter. I tillegg har de varmepumpe tilkoblet jordoppvarmet vann til forbruk og oppvarming.

Sammen med moderne apparater endrer dette effektprofilene til boligene og fordelingstransformatoren.

Bruker null energi, men krever høy effekt

I prosjektet «Elektrisitetsbruk i det smarte boligfeltet Skarpnes» som støttes av Forskningsrådets ENERGIX-program, vil Agder Energi Nett se på hvordan nullhusene påvirker effektflyten over året med normal bruk.

Prosjektet vil undersøke hvordan strømproduksjon fra solcelleanlegget sammenfaller med effektprofilen i hjemmene, og hvordan dette påvirker bruken av strømnettet. Med solceller vil boligene på Skarpnes både kjøpe og levere elektrisitet fra/til strømnettet.

‒ Netto energi levert til huset vil være omtrent null i løpet av et år, mens effektbehovet kan bli flere ganger det som er i dagens standardbolig. Da må vi dimensjonere deretter, sier prosjekteier Rolf Erlend Grundt.

Han trekker frem to eksempler på utstyr som vil kreve høy effektkapasitet:

  • Elbiler som settes til lading. Enfaselading over 16A kan stresse kapasitet og spenning ved samtidig bruk med annet høyt forbruk i en husholdning.
  • Lavtemperatur varmtvannsberedere sparer energi, men krever en «effektbooster» på utgangen for å bringe varmtvannet til riktig temperatur.

Strømnettet må dimensjoneres for å kunne takle disse maksimale forbruktoppene. Men det finnes måter å unngå å øke nettkapasiteten.

Smart bruk av effekten

Målinger og resultater fra prosjektet kan brukes som grunnlag for oppbygging av effekttariffer og styring av effekttopper.

Indirekte kan resultatene herfra gjøre at vi kan få ned effektbehovet.

Målet er at Agder Energi Nett får god kompetanse om hvordan de skal bygge et distribusjonsnett som er tilpasset nullhus og smartgrid.

Industrien er med

Foruten Agder Energi Nett deltar Universitetet i Agder, Teknova og Eltek i ENERGIX-prosjektet. Eltek skal levere batteripakke med like- og vekselretter til ett av husene. Det er også etablert et samarbeid med Skanska som setter opp boligene, og med SINTEF Energi om forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov).

Prosjektet skal løpe ut i 2017.

Nye forretningsmodeller

Strømkunder som dekker en stor andel av sitt årlige elektrisitetsforbruk ved hjelp av eget solcelleanlegg vil utfordre dagens forretningsmodeller. Agder Energi Nett håper at data fra Skarpnes vil gi et bedre grunnlag for nettoperatører til å kunne vurdere og utvikle forretningsmodeller tilpasset fremtidens energimarked.

Populærvitenskapelig sammendrag om Skarpnes-prosjektet

Energiløsninger i boligene på Skarpnes. Klikk på bildet for større versjon. Illustrasjon Rambøll/Skanska