Bachelorutdanningen er treårig, der utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave. HiST ønsker at flest mulig av deres studenter skal ha industrirelaterte oppgaver. Studentene starter å jobbe med bacheloroppgaven i begynnelsen av januar, mens innleveringsfristen er i slutten av mai.

 

SmartGrid Services Cluster har gode erfaringer å jobbe med HiST sine bachelorstudenter. Ta kontakt med Ivar Blikø på ivar.bliko@smartgridservices.no eller 93058756 for å høre mer.

Trykk her for å åpne invitasjonsbrevet og skjema fra HiST.

Fristen for å komme med forslag er 1. november 2015.