Bjørn Kjærstad i Hafslund har ansvaret for utviklingsprogrammet som kalles «Glød». Det består av 24 personer med ulik bakgrunn fra hele konsernet. Som en del av programmet jobber deltagerne med et strategicase hvor konsernledelsen er oppdragsgiver. Caset tar utgangspunkt i de store endringer som treffer bransjen de nærmeste årene. Sentralt i disse endringene er AMS, smartgrid, felles datahub og leverandørsentrisk modell o.l. I tillegg ser de på den generelle teknologisk utvikling og mulige endringer i kundeatferd.

Glød-programmet er nå i en fase hvor deltakerne setter seg godt inn i hva som ligger i alle disse faktorene og hvordan det vil påvirke og gripe inn i verdikjedene i konsernet.

Hensikten med besøket til Smartgridsenteret var å få ytterligere innsikt i den teknologiske utviklingen innen smartgrid og andre relaterte teknologier. På programmet stod spørsmål som hva driver utviklingen? Hvordan ser teknologifronten ut? Hva er mulig å få til med dagens teknologi? Hvilke trender ser man i andre deler av verden som også kan komme til Norge?

Senterleder, Grete Coldevin, hadde i samabeid med Hafslund lagt opp til et tettpakket program for deltagerne:

 
Smartgrid – oversikt, drivere, utfordringer
 
Grete Coldevin, Smartgridsenteret

AMS, Smarte nettstasjoner & Use case-metodikken
 Hanne Sæle, Forskningsleder, SINTEF Energi

Kommunikasjonssystemer i smartgrids & litt om Big Data
Poul Heegard, professor Telematikk, NTNU
Introduksjon til «Demo Norge for Smartgrids»
Grete Coldevin

Besøk på den nye Smartgrid Laben         
Halsten Aastebøl, Senioringeniør, NTNU

«Trendspotting»

  1. Smarthus
  2. Solkraft / plusshus
    Ole Morten Midtgaard, professor Smartgrid ved NTNU 
  3. Energilagring
  4. Elbiler
  5. Distribuert produksjon
  6. Network codes og internasjonale standarder
    Kjell Sand, seniorforsker SINTEF Energi

Aktive kunder, kundefleksibilitet, laststyring, utvikling av fleksibilitetsmarked 
Hanne Sæle, SINTEF Energi
Eilert Bjerkan, Enfo Technology
Bernt A. Bremdal, Høgskolen i Narvik, NCE smart energy market