Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om fremtidens effektive utnytting av kraftsystemet.

Innhold:

 • Hva er SMARTGRID? Terminologi og oversikt
 • Systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked.
 • Kundefleksibilitet og laststyring.
 • Avanserte målesystemer (AMS).
 • Leveringskvalitet
 • Kost/nytte, miljøvirkninger.
 • Beskrivelser av pågående pilotprosjekter
 • Samfunnsmessig konsekvenser ved innføring av AMS og Smart strøm
 • Informasjons og personsikkerhet relatert til innsamling og lagring av kundedata
 • Kommunikasjon
 • Distribuert produksjon
 • Elektriske transportløsninger
 • Standardisering

Mer informasjon og påmelding