Prosjektet «Fremtidens driftssentral» (Next Generation Control Centres for Smart Grids) er et samarbeidsprosjekt mellom flere Institutter ved NTNU: Elkraftteknikk, Datateknikk og Telematikk. Prosjektet har også en rekke store selskaper med på laget. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle forslag til fremtidige  kontroll- og system-infrastrukturer for drift av neste generasjons smarte strømnett, inkludert forskning og utvikling innenfor bruk av data, visualisering, påvisning av feil, sentralisert og desentralisert drift og styring. Det skal sees på hvordan den økende mengden av sanntids- og statiske data kan utnyttes mest mulig effektivt for å kunne drive kraftsystemet på en sikrere, mer pålitelig og kostnadseffektiv måte.

 

Les hele nyhettbrevet her.

Se også denne artikkelen fra 2012, fra prosjektets tidligere fase.