Studentene ved instituttet skal i 9. semester velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. De skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember. Studentene kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2021. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Liste over faglærere ved Institutt for elektroniske systemer.

Frist for å komme med forslag: 20. mars.

 

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies