Ifølge studieplanen skal studentene utføre masteroppgaven i 10. semester (våren 2017). Masteroppgaven skal være på 30 studiepoeng, har vanligvis 20 ukers varighet, starter ca.15. januar 2017, og avsluttes ca. 10. juni 2017. Valg av masteroppgave vil skje i begynnelsen av desember 2017.

Forslag til masteroppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IET.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist: 11. november 2017.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/iet.

 

Hvis du har andre spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med:

Kirsti Klemetsaunekirsti.klemetsaune@iet.ntnu.no
Førstekonsulent
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon