FME ordningens hensikt

Tilgang på energi uten klimautslipp er en av vår tids store globale utfordringer, og utvikling av nye løsninger er nødvendig for å møte denne utfordringen. Et stort verdensmarked for grønne teknologier er i ferd med å vokse frem og utviklingen av miljøvennlige energiteknologier skjer svært raskt. Dette markedet representerer en stor mulighet for norsk næringsliv.

FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i et tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Forskningen i sentrene skal ligge på et høyt faglig nivå og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

Vertsinsitutsjonen for et FME kan være et univeristet, en høgskole eller et forskningsinstitutt.

Se mer om utlysningen her.