Innovasjonsprosjekter i næringslivet:

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett Energi Norge AS
Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg Skanska Norge
Security of supply in smartgrids with interacting digital systems Lyse Elnett AS
Engineering and Condition monitoring in Digital Substation Statnett SF

Kompetanseprosjekter for næringslivet:

Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects Cicero senter for klimaforskning
Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid SINTEF ENERGI AS
The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system SINTEF AS
Power system protection and control in digital substations NTNU
Grid and Charging Infrastructure of the Future SINTEF ENERGI AS

Den komplette listen med prosjekter som har fått støtte kan sees her.

 

Om ENERGiX: ENERGIX er et forskningsprogram som startet i 2013. Hovedmålet til programmet er å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger som støtter en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet. Dette skal samtidig fremme et konkurransedyktig og kunnskapsbasert norsk næringsliv og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.