Siste tilskudd til Smartgridsenteret har greid å samle store deler av norske nettselskaper i en felles organisasjon. Det begynte med å få bedre innkjøpsbetingelser, men samarbeidet går mye videre.

– Når små og mellomstore selskaper står sammen, kommer de i bedre posisjon for å løse oppgavene som hver enkel bedrift må gjennomføre. Nettalliansen gjennomfører blant annet et AMS-prosjekt der vi sammen kan trekke på 34 selskaper med 200.000 målepunkter. Med så mange deltakere får du opp helt andre løsninger for målere og avregning, både teknisk og i prosjektgjennomføring. Dermed får alle ned enhetsprisene, sier administrerende Torgeir Brovold i Nettalliansen.

Små og mellomstore selskaper får mulighet til å være med på innovasjons- og forskningsprosjekter som de ikke kunne gjøre på egenhånd.

– Vi ser at de små selskapene har liten eller ingen tradisjon med strukturert tilnærming til forskning og utvikling. I Nettalliansen tenker vi langsiktig på smartgrid og går fra å være brannmenn og reaktive til å være fremtidsrettet og proaktive. Derfor passet det godt å bli medlem av Smartgridsenteret, sier han.

Som medlem i Smartgridsenteret håper Nettalliansen på å bli mer à jour på hva som skjer på området. Bedriftene er spesielt opptatt av hvordan de kan bygge en troverdig verdikjede på smartgrid inklusive å se sammenhengen mellom smarthus og smartgrid.

 

Torgeir Brovold leder Nettalliansen. Foto: Nettalliansen.

Vil gjerne bidra til Smartgridsenteret

Med 390.000 målepunkter har Nettalliansen tilgang til en stor inntektsramme i 2016.

– Vi har en klar ambisjon om å bidra med FoU-midler inn i prosjekter gjennom Smartgridsenteret. Vår erfaring er at ved å dele og kommunisere gode ideer og ha med midler til å gjennomføre dem får vi en verdi tilbake, sier han.

Nettalliansen er allerede i gang med å forberede et større utviklingsprosjekt mot smartgrid i 2022.

– AMS-målerne er første steg, instrumentering av nettstasjoner et neste steg og vi skal jobbe med styringssystemene, Prosjektet vil også se på smarthus. Det er et kommersielt marked, men nettselskapene kan ha nytte av energistyringen, sier han.

Nettalliansen har hatt samtaler med Simula, Universitetet i Oslo og noen høgskoler for å diskutere mulige prosjekter.

– Vi tror på trekløveret behovshaver – akademia – og industriaktører for å finne gode løsninger, sier Brovold.

Flere av selskapene i Nettalliansen blir gjerne med som pilotbrukere for firmaer som vil teste ut nye løsninger på et stort antall målepunkter. Det kan være på utstyrssiden, på programvare, innhenting av statistikk eller styring av nettet.

 

Vil lære av telekombransjen

– Hvordan ser smartgrid-verdenen ut når dere er ferdig med prosjektet i 2022?

– Jeg tror kraftbransjen raskt vil lære av telekom slik at vi får en betydelig instrumentering av strømnettet. Det vil skje først på de store og mellomstore nettstasjonene, med mer informasjon og bedre styring av nettet. Resultatet vil bli et mer robust strømnett i 2022, sier Brovold.

Han tror at mikrogrid vil kunne ivareta den fysiske distribusjonen lokalt der det blir stadig flere plusskunder. Med god energistyring i alle husstandene kan nettselskapene unngå de høyeste effekttoppene og dermed redusere dimensjoneringen av distribusjons- og regionalnettene. I tillegg vil leveransekvaliteten blir bedre.

 

Nettalliansen

Nettalliansen er et innkjøps- og kompetansesamarbeid som eies av energi- og nettselskaper. Alliansen skal styrke de små og mellomstore nettselskapene. Alle eierne eier like mye og liten og stor har samme stemmerett. Et av målene er å få ned kostnadene for nettselskapene.

Nettalliansen har tre fokusområder:

  • Ved å stå sammen fremstår eierne som en stor kunde. De små og mellomstore selskapene får skalafordeler ved både på redusere enhetspriser og økt produktivitet og skape synergier.
  • Selskapene etablerer et samarbeid på tvers av de små og mellomstore selskapene for å gjøre dem mer robuste og få opp bedre og mer effektive løsninger ved å trekke på hverandres erfaringer. For eksempel dokumentasjon om beredskap i nettdriften.
  • Vil sette i gang forskning og utvikling basert på midlene som er tilgjengelig via inntektsrammene. Dette er noe de små og mellomstore bedriftene ikke har hatt særlig tradisjon for å benytte seg av. Nettalliansen vil bruke disse midlene til å utvikle en mer effektiv nettdrift.

Nettalliansen representerer for tiden 60 selskaper, fra tusen målepunkter til 26.000 – til sammen 390.000 målepunkt.