Innovasjonsprisen

I anledning Smartgridsenterets Innovasjonspris 2020 mottok juryen nominasjoner fra 9 prosjekter, hvorav topp 3 kandidater for årets pris var:

 

TechAir

Prosjektet TechAir sin ubemannede rigg utfører robotisert inspeksjon, vedlikehold og installasjonsoppgaver på høyspentlinjer, også under spenning. På den måten bidrar de sterkt innen robusthet i nettet og reduserer HMS-risiko betraktelig. Juryens evaluering, er at prosjektet scorer høyt på innovasjon og overførbarhet.

 

KogniGrid                                                

Prosjektet KogniGrid har som hensikt å digitalisere prosessene i nettselskapene for å imøtekomme fremtidige utfordringer. Det skjer gjennom en digital tvilling. På den måten styrker de TSO/DSO-samarbeid og bidrar til å minimere flaskehalser i fremtidens nett. Juryens evaluering, er at prosjektet scorer høyt på tema og overførbarhet.

 

Impala

Prosjektet Impala utvikler et sanntids prediksjonsverktøy for ubalanser i kraftsystemet, samt et verktøy som tar prediksjonene og omgjør de til faktiske aktiveringsavgjørelser. Ved å introdusere AI bidrar prosjektet til muligheten for økt produksjon og forbruk, og mer forutsigbarhet i nettet. Juryens evaluering, er at prosjektet scorer høyt på tema og oppnådd innovasjon.

 

Topp 3 kandidatene fikk også presentere sine prosjekter under seminaret, og alle vil få tilsendt en diplom for å anerkjenne deres arbeid. Rangeringen av årets topp 3 kandidater var som følger:

Fagseminar

Seminaret ble gjennomført digital gjennom Microsoft Teams Live og ble tatt opp: