MENY  

Fagseminar: Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan vi kan ta den i bruk

9. mai klokken 12.00-13.30 inviterer Smartgridsenteret til digitalt fagseminar om Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan vi kan ta den i bruk. Fagseminaret arrangeres som en oppfølger til vårt tidligere fagseminar med FME CINELDI om hvordan fleksibilitet kan utsette eller gjøre nettinvesteringer unødvendige. I forrige fagseminar ble det etterspurt kost-nytte beregninger ved fleksibilitet. Dette har Agder Energi adressert gjennom tre nylige masteroppgaver som vil bli presentert. I tillegg vil får vi høre om erfaringer fra Norflex, Enfos refleksjoner rundt hvordan nettselskapene kan ta i bruk fleksibilitet og ambisjonene til E-piloten FlexOps.

DELTAKERLENKE

 

Program

Innledning som oppsummerer litt av forrige fagseminar om fleksibilitet og utfordringer. Jun Elin Wiik, Smartgridsenteret
Verdi av fleksibilitet for et nettselskap: Kost-nytteanalyser basert på reelle case. Per Oddvar Osland, Agder Energi
Bjørn Sloth, Agder Energi
Henning Stea, Agder Energi
Baste Kvivik, Agder Energi
Erfaringer fra Norflex om hvordan markedet fungerer Hallstein Hagen, NODES
Hvordan ta i bruk fleksibilitet i nettdriften? Victoria Landmark, Enfo
FlexOps – hvordan gjøre nettselskapene til gode bestillere av fleksibilitet? Edda Abelvik- Engmark, Kongsberg digital
Spørsmål

 

Fagseminar: Kan fleksibilitet bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer?