Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om fremtidens effektive utnytting av kraftsystemet.

Innhold:

 • Hva er SMARTGRID? Terminologi og oversikt
 • Systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked.
 • Kundefleksibilitet og laststyring.
 • Avanserte målesystemer (AMS).
 • Leveringskvalitet
 • Kost/nytte, miljøvirkninger.
 • Beskrivelser av pågående pilotprosjekter
 • Samfunnsmessig konsekvenser ved innføring av AMS og Smart strøm
 • Informasjons og personsikkerhet relatert til innsamling og lagring av kundedata
 • Kommunikasjon
 • Distribuert produksjon
 • Elektriske transportløsninger
 • Standardiserin

Undervisningsform Forelesninger, individuelle øvinger, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene. All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for deltakerne for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset.

Kurset ble første gang gjennomført høsten 2012.

Lenke til påmelding og mer informasjon